Vi hittar och behandlar orsakerna till dina hälsoproblem

I dag lider nästan halva den svenska befolkningen av minst en kronisk sjukdom. Det är fem miljoner för många. Den traditionella vården är i kris och tyvärr får alla inte hjälp. Vi läkare på Funmed vill minska lidande och vi har en viktig del av lösningen – precisionshälsa.

Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till livsstilssjukdomar. Vi har redan hjälpt över 2 000 patienter till ett friskare liv. Och vi är inte ensamma. På världens främsta sjukhus och universitet som amerikanska Stanford, UCLA och Karolinska Institutet pågår nu ett paradigmskifte och hela synen på sjukvård håller på att ändras.

Rådfråga oss
Sommarerbjudande

Coachning och individanpassad kostplan för sommaren!

Säkerställ din kostplan i sommar tillsammans med en av Funmeds funktionsmedicinska coacher. Vi ger råd kring din hälsa och kost, samt lägger upp en plan för sommaren eller som start till hösten. Du får även tillgång till vår app och kostplanerare. Coachningen kostar 490 kronor och du träffar din coach online, så spelar det ingen roll var du befinner dig i sommar!

Boka tid
Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär
Behandlingsprocessen
Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1
Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2
Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3
Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4
Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5
Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6
Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7
Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8
Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health
Bli ditt bästa jag