Vi hittar och behandlar orsakerna till dina hälsoproblem

Funmed har funnits sedan 2014 och är idag Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till dina problem och hjälper dig att ta kontroll över din hälsa.

Undersök din hälsa
Funmeds arbetssätt & vanliga frågor om funktionsmedicin
Behandlingsprocessen
Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1
Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2
Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3
Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4
Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5
Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6
Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till, och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7
Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8
Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health
Member image
Du förtjänar att må bättre

Oavsett om du har stora besvär, eller mer en diffus känsla av att din hälsa inte är optimal, kan vi guida dig till ett bättre mående.

Med magen i balans är migränen ett minne blott

"Jag hade väl aldrig kunnat tro att orsaken till mina livslånga besvär med migrän fanns i magen!"

Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär
Bli ditt bästa jag