Är du kroniskt sjuk eller är du helt frisk? – Oavsett vilket, välkommen till Funmed.

Har du under lång tid lidit av besvär som sjukvården inte har kunnat hjälpa dig med?

På Funmed är vi specialiserade på att hitta underliggande orsaker till sjukdom och kan i många fall helt återställa din hälsa.

Vår andra specialkompetens är för dig som idag är helt frisk, men som vill förebygga framtida besvär och sjukdomar.

Våra läkare är, utöver sin traditionella läkarutbildning, också specialutbildade inom precisionshälsa baserad på funktionsmedicinsk grund och på ohälsa orsakad av livsstilssjukdomar.

Bli patient
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal med Funmeds kunniga medarbetare. Är det din tur nu?

Boka samtal
Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär