Vi hittar och behandlar orsakerna till dina hälsoproblem

Funmed arbetar med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Vi har funnits sedan 2014 och är idag Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till dina problem och hjälper dig att ta kontroll över din hälsa.

Gör vårt hälsoquiz
Mät din hälsa

Kartlägg din hälsa på 15 min med MSQ!

Medical Symptoms Questionnaire (MSQ) är funktionsmedicinens standardformulär för att kartlägga symtom från olika delar av kroppen. Börja nu genom att svara på 70 frågor och få en gratis graf och en första funktionsmedicinsk bedömning av din hälsostatus.

Mät din hälsa
Vill du rådfråga oss?
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i det här formuläret så hör vi av oss! 

När du har skickat in formuläret återkommer vi till dig så fort vi kan. Av GDPR-skäl ber vi dig att inte ange känslig medicinsk information när du beskriver ditt ärende i formuläret. Vi kommer att ringa upp dig och du har då möjlighet att berätta mer om din situation.  

Om du redan är patient på Funmed ber vi dig att kontakta oss på den e-postadress som gäller för patienter. 

Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär
Behandlingsprocessen
Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1
Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2
Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3
Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4
Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5
Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6
Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7
Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8
Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health
Bli ditt bästa jag