Vi hittar och behandlar orsakerna till dina hälsoproblem

Funmed har funnits sedan 2014 och är idag Europas största funktionsmedicinska läkarklinik. Med hjälp av vetenskapliga metoder går vi till botten med de bakomliggande orsakerna till dina problem och hjälper dig att ta kontroll över din hälsa.

Undersök din hälsa

Funmeds arbetssätt & vanliga frågor om funktionsmedicin

Behandlingsprocessen

Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1

Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2

Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3

Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4

Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5

Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6

Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till, och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7

Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8

Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health

Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär

Bli ditt bästa jag