Vi hittar och behandlar orsakerna till dina hälsoproblem

Vill du ta ett helhetsgrepp om din hälsa och behandla de underliggande orsakerna till dina hälsoproblem? Våra läkare är traditionellt skolade och har dessutom fördjupad kunskap om precisionshälsa och funktionsmedicin. Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa.

Rådfråga oss
Vill du rådfråga oss?

Om du är intresserad av att träffa en av våra läkare men vill ha rådgivning kring vad du ska boka eller om du har frågor om Funmed och vårt arbetssätt så är du välkommen att boka rådgivning med oss!

Rådfråga oss
Vi behandlar de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar och besvär
Behandlingsprocessen
Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1
Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2
Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3
Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4
Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5
Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6
Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7
Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8
Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health
Bli ditt bästa jag