Två läkare på Funmed diskuterar

Vårt team står redo att hjälpa dig

Har du länge lidit av kroniska hälsoproblem som sjukvården inte har kunnat hjälpa dig med?

Så här blir du patient

Därför är vi det självklara valet

Funmeds personal diskuterar.

Legitimerad vårdpersonal

Vi är traditionellt skolade och har dessutom djupgående kunskaper om precisionshälsa och funktionsmedicin. Vi söker grundorsaker till ohälsa istället för att bara bota symtom.

Funmeds läkare Jannike i samtal med en patient.

Omsorg om dig

Vi är genuint och passionerat intresserade av dig som patient, och sätter en ära i att få hjälpa dig till ett starkare och friskare liv. Vi tar oss tid att lyssna på dig och tar dina symtom på allvar.

Blodprover på Funmeds provtagning.

Avancerad funktionsmedicinsk provtagning

Vi tar hjälp av avancerade tester och laboratorieutvärderingar för att få svar, svart på vitt, om vad som behöver korrigeras.

Vår vårdpersonal