Funmeds läkare Jannike i samtal med en patient.

Vad är funktionsmedicin?

Att mäta är att veta

Som du vet är våra kroppar komplexa, alla funktioner hänger ihop på ett avancerat sätt. En obalans någonstans i kroppen, till exempel en inflammation, påverkar ofta fler funktioner än bara den där obalansen finns. Det kan räcka med en felplacerad bit för att hela vårt komplexa pussel ska bli snedvridet.

Syftet med funktionsmedicin är att upptäcka obalanser i din kropp och ta reda på vilka av dem som behöver behandlas eller förebyggas. Därför behöver vi ställa en hel del frågor om din livsstil och göra många avancerade tester och mätningar för att få en bred förståelse för din situation.

Först därefter kan vi lägga ditt hälsopussel så att alla bitar hamnar rätt och tillsammans hjälpa dig till en bättre hälsa.

Så här blir du patient

Så här jobbar vi med funktionsmedicin

Allt har betydelse

Vi undersöker alltid hela bilden, hela din hälsosituation. Vi tar reda på hur eventuella besvär uppstår och hur en negativ utveckling kan vändas. Vår noggrannhet ger dig de bästa förutsättningarna för att förbättra din hälsa.

Hitta grundorsaken

Idag vet vi att återkommande hälsobesvär nästan aldrig uppkommer isolerat, de har grundorsaker som behöver hanteras. I dina provsvar får vi svar på allt från toxisk belastning och allergier till hormonella obalanser som kan behöva justeras. Även om dina gener har betydelse, så är det ändå förändringar i din vardag som har de mest betydande effekterna för din hälsa.

Skräddarsydd behandlingsplan

Du kan mycket väl ha liknande besvär som någon annan, men med helt andra grundorsaker. Hos oss får du alltid en personligt utformad behandling, oavsett om du vill förebygga framtida ohälsa eller gå till botten med långdragna besvär.

Filmen som kan förändra ditt liv

Jämna plågor? Idag upplever de flesta att det är vanligare att vara lite sjuk än helt frisk. Hur kan det ha blivit så?

Funktionsmedicin jämfört med konventionell vård

Med fokus på grundorsaken

Akutsjukvården i Sverige är en av de bästa i världen. Men det mesta av den traditionella vården, framför allt primärvården, behandlar ofta enbart symtomen och då främst med läkemedel.

I funktionsmedicin fokuserar vi istället på att rätta till grundorsakerna till det som ger dig besvär eller gör dig sjuk.

Kroppen som en enhet

Kroppens delar hänger ihop, det är känt även inom den traditionella vården. Ett exempel är att munhälsan är förknippad med hjärthälsan. Inom funktionsmedicin har vi kommit längre i att betrakta kroppen som en sammanhängande enhet.

Förhållandet mellan läkare och patient

I funktionsmedicin lägger vi stor vikt på samspelet mellan oss som vårdgivare och dig som patient, där vi lär av varandra. Läkaren bidrar med sina medicinska kunskaper och du får större utrymme att dela med dig av dina upplevelser och erfarenheter.

Personlig och förebyggande vård

Som patient hos oss utvärderas du på individnivå, där vi väger in din unika miljö, genetik och livsstil. Behandlingen har stort fokus på förebyggande vård utifrån dina förutsättningar och mål. I traditionell vård får grupper med en viss diagnos eller symtom oftast samma typ av behandling.

Mer spännande läsning om funktionsmedicin