Funmeds läkare Jannike i samtal med en patient.

Att mäta är att veta

Datadrivna, skräddarsydda behandlingar.

Tänk dig att din kropp bildar ett komplext, sammankopplat system där varje del påverkar helheten. Som ett pussel där några felplacerade bitar kan snedvrida hela bilden.

Syftet med funktionsmedicin är att upptäcka eventuella obalanser och annat som kan behöva åtgärdas eller förebyggas. Tack vare att vi gör många och avancerade tester får vi fram ovärderlig information om din hälsa. 

På så sätt kan vi börja lägga ditt hälsopussel tillsammans med dig. Med vårt mätbaserade processtänk tar vi dig mot högre livskvalitet, bit för bit.

Boka kostnadsfritt samtal

Så här jobbar vi med funktionsmedicin

Vår specialitet

Vår specialitet är att se och undersöka hela bilden. Vi frågar oss hur sjukdomsprocesser uppstår, hur vi kan vända sjukdomsutvecklingen och vad du som patient kan göra själv för att optimera din hälsa.

Hälsopusslet 

Med hjälp av riktade frågeformulär och avancerade labbanalyser får vi fram ovärderlig information och data som gör att vi kan börja lägga hela pusslet tillsammans med dig, för att se till att rätt bitar hamnar på rätt plats.

Grundorsakerna

Det som framkommer i analyserna kan handla om allt från näringsbrister, hormonobalanser och toxisk belastning till allergier, infektioner och bakterieöverväxt i tarmen. Grundorsakerna kan finnas i dina gener, men oftast är det olika faktorer i din miljö och livsstil som du behöver hantera.

Skräddarsydd behandling 

Vårt mål är att hjälpa dig att optimera din biokemi och din livsstil med ett skräddarsytt behandlingsprogram – oavsett hur ditt utgångsläge ser ut. Funktionsmedicin är ett effektivt verktyg både för dig som vill förebygga framtida ohälsa och för dig som vill gå till botten med långdragna hälsobesvär.

Filmen som kan förändra ditt liv

Visst är det galet att det idag är vanligare att vara lite sjuk än riktigt frisk. Hur har det blivit så?

Funktionsmedicin vs konventionell medicin

Mer fokus på grundorsaken

Funktionsmedicin återställer och optimerar hälsa med skräddarsydda livsstilsåtgärder. Läkemedel används vid behov, men fokus ligger alltid på att hitta och rätta till grundorsaken till det som ger besvär.

Kroppen som en sammanhängande enhet

Inom funktionsmedicin ses kroppen som ett komplext system där varje del påverkar helheten. Därför tittar vi på hela bilden, inte bara de delar där du har hälsobesvär.

Läkare och patient i samarbete

Funktionsmedicin präglas av ett partnerskap mellan vårdgivare och patient, där man lär av varandra. Läkaren bidrar med sina medicinska kunskaper, medan patienten får större utrymme att dela med sig av sina erfarenheter och sin historia.

Individualiserad och förebyggande vård

Varje patient utvärderas på individnivå, med hänsyn till sin unika miljö, genetik och livsstil. Behandlingen har stort fokus på förebyggande vård och baseras på individens situation, förutsättningar och mål. Det skiljer sig från traditionell medicin där alla med en viss diagnos oftast får samma typ av behandling.

Mer spännande läsning om funktionsmedicin