Man och kvinna glada

Bättre nu än senare – sex fördelar med funktionsmedicin

Prevention är en av funktionsmedicinens hörnstenar. När du jobbar förebyggande med livsstilsförändringar och håller lite koll på olika riskfaktorer, har du större chans att förbättra och upprätthålla din hälsa livet ut.

På Funmed är det vår erfarenhet att funktionsmedicin är särskilt effektivt när det gäller att förebygga kroniska besvär. Varför? Funktionsmedicin har helt enkelt ett unikt förhållningssätt till hälsa och sjukdom: i stället för att fokusera på bara en eller några få saker, som kost eller träning eller enstaka symtom, tar vi hänsyn till hela dig och de många faktorer som kan påverka din hälsa.

Här är sex exempel på hur du kan ha nytta av funktionsmedicin för att förebygga ohälsa:

  • Genom att du tar utvalda blodprover ett par gånger per år kan du och din läkare hålla koll på riskfaktorer för kronisk sjukdom. Identifiera dina riskfaktorer i god tid. Tack vare regelbundna kontroller kan en funktionsmedicinsk läkare identifiera mönster som tyder på begynnande besvär innan de hinner utvecklas till allvarligare hälsoproblem. När du tar itu med riskfaktorer tidigt är det lättare att förebygga sjukdom och behålla hälsan än om du väntar tills du har tydliga symtom. Dessutom är det enklare att etablera nya, goda vanor när du har tillgång till en hälsocoach som följer och stöttar dig.

  • En personlig kostplan. Baserat på dina prover och dina behov, kan en hälsocoach ta fram en kostplan (under läkares tillsyn) som hjälper dig att förebygga kroniska tillstånd som övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Med ett skräddarsytt kost- och näringsintag kan du ge din kropp det den behöver för att fungera som bäst.

  • Rörelse och fysisk aktivitet. Att röra sig i vardagen är avgörande för att förebygga sjukdom. Om du behöver hjälp, kan en hälsocoach, personlig tränare eller liknande ge tips och råd om vad du kan göra för att hålla dig aktiv.

  • Stresshantering och återhämtning. Stress är en stor bidragande orsak till kroniska sjukdomar. Därför spelar stresshantering och även återhämtning en stor roll i funktionsmedicin. Det finns många verktyg som du kan ha nytta av för att minska och hantera stress.

  • Sömnhygien: Tillräcklig sömn av god kvalitet är en annan sak som är avgörande för hälsan. Därför är det viktigt att du får hjälp med att etablera hälsosamma sömnvanor. Det kan vara allt från sömnhygien, dygnsrytm och KBT till råd om kost och kosttillskott.

  • Kosttillskott. En hälsocoach kan rekommendera vissa näringstillskott utifrån dina provresultat (under läkares tillsyn) för att stötta ditt intag och upptag av näring.

Nyckeln till prevention är att hitta en hälsosam livsstil som du mår bra av, både fysiskt och mentalt.

Funmeds vårdpersonal är vidareutbildad inom precisionshälsa och funktionsmedicin och har kunskap om kostens, näringens och livsstilens roll för hälsan. Tillsammans med dig tar de fram ett skräddarsytt livsstilsprogram som passar dina förutsättningar för att du ska kunna uppnå bästa möjliga hälsa och risken för kronisk sjukdom i framtiden.

Helene Sandström, vetenskapsjournalist

Text

Publicerad 07 juni 2023

Dela artikeln på