Helena Berggrund, Hans Hägglund och Peter Martin

Funmeds medicinska vetenskapliga innovationsråd

På Funmed arbetar vi hela tiden med att förbättra och utveckla vår vårdmodell. I det arbetet är vårt medicinska vetenskapliga innovationsråd (MVI) en central del.

Rådet består för närvarande av sju ledamöter i form av framstående representanter för hälso- och sjukvården och akademin samt patientföreträdare. Rådet sammankallas av Funmeds grundare, Peter Martin, leg. läkare och med. dr, och leds av ordförande professor Hans Hägglund.

Medicinska vetenskapliga innovationsrådet

  MVI-rådets uppgifter

  Främja en vetenskaplig grund

  Genom att integrera den senaste forskningen och de senaste vetenskapliga rönen säkerställer MVI-rådet att våra metoder och behandlingar står på en solid vetenskaplig grund.

  Stärka Funmeds utvecklingsprocess

  Rådets medlemmar har en aktiv roll i vår utvecklingsprocess, bidrar med sin expertis och deltar i externa aktiviteter som föreläsningar och workshops för att stärka våra relationer med patienter, läkare och andra aktörer inom hälsovårdssektorn.

  Driva innovation inom hälso- och sjukvården

  Med fokus på att utveckla nya lösningar inom precisionshälsa och prevention, för att främja en högkvalitativ progressiv vård i Sverige och internationellt.

  Funmeds unika vårdmodell