Datadriven precision och personanpassad vård

På Funmed samlar vi in stora mängder data från alla våra patienter för att kunna se samband mellan olika mätvärden. Det hjälper oss att vidareutveckla vår vårdmodell och ge våra patienter en mer personanpassad vård. Vår vision är att bidra till minskat lidande och att alla människor ska kunna leva ett så fullt och friskt liv som möjligt.

Vi mäter biomarkörer som är avgörande för patientens hälsoresa

Våra data visar hur effektivt vi hanterar livsstilssjukdomar och att vi är på rätt väg i vår strävan att revolutionera vården.

Vi väljer ut viktiga biomarkörer som är avgörande för att ta reda på vad som orsakar varje patients unika hälsoproblem och för att följa och förbättra patientens hälsa på lång sikt.

Tack vare ett strukturerat tillvägagångssätt från dag 1, har vi redan tillräckligt med data för att påbörja forskningsprojekt som kan bidra till kunskapen om precisionshälsa och förebyggande hälsoarbete.