Bild av periodiska systemet med selen i fokus

Selen – ett vanligt bristämne i Sverige

Selen är ett essentiellt spårämne som spelar en avgörande roll för bland annat sköldkörteln, immunsystemet och antioxidantförsvaret. Selenbrist är vanligt i Sverige, något som tydligt avspeglas i Funmeds data.

Selen ingår i flera viktiga proteiner som är nödvändiga för kroppens grundläggande funktioner. Till dessa hör det viktiga enzymet glutationperoxidas som skyddar våra celler mot oxidativ stress.

Selenberoende proteiner bidrar bland annat till:

  • att bilda aktivt sköldkörtelhormon

  • immunförsvarets normala funktion

  • fertiliteten hos både män och kvinnor

  • hjärt-kärlhälsa.(1,2)

Låga nivåer av selen har kopplats till ökad dödlighet, sämre immunförsvar och olika former av cancer.(1) Äldre svenskar med störst brist på selen har 43 procents ökad dödlighet totalt och 56 procents ökad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.(2)

Selen är också viktigt för fertiliteten. Det ingår i kroppens bildning av testosteron och bidrar till produktionen och utvecklingen av normala spermier. Därför finns det mycket selen i mannens testikelvävnad. När det gäller kvinnans fertilitet saknas det forskning om vilken uppgift selen har här.(3)

Selen

För lite selen i den svenska kosten

Selen finns bland annat i kött, fisk, skaldjur, nötter, frön, linser, ägg och ost. Men svenska jordar är selenfattiga vilket leder till att växter och andra vegetabilier som odlas här innehåller låga halter selen.(4) Mjölkkor och köttdjur får selenberikat foder, men selenbrist är ändå vanligt i Sverige,(2) till skillnad från exempelvis i USA där jorden är rik på selen.(1)

Det finns inget fastställt rekommenderat dagligt intag för selen, men enligt Livsmedelsverket bör 75–90 mikrogram per dag vara tillräckligt för vuxna. Men det kan behövas mer. I en studie krävdes 100 mikrogram för att komma upp i maximal nivå av en selenberoende antioxidant.(5) De flesta vuxna svenskar får dock bara i sig 40–50 mikrogram via kosten.(4) Det räcker alltså inte för att täcka behovet.

Lagom är bäst

Precis som för flera andra näringsämnen är varken för låg eller för hög nivå av selen bra för hälsan. För selen är det dessutom ett ganska snävt intervall som är optimalt. Även om vi svenskar oftast har problem med brist på selen, visar våra analyser att det finns individer som ligger över, eller mycket över, den optimala nivån, vilket kan bero på för högt intag via kosttillskott.(6) Det kan ge symtom som illamående, diarré, trötthet, håravfall och missfärgade naglar.(4,6)

Viktigt att förebygga

Även om kroppen bara behöver någon tiondels milligram varje dag är selen är ett livsviktigt näringsämne. Den selenbrist som är så vanlig i Sverige kan ge stora negativa effekter på folkhälsan. Genom analyser och individanpassad kost och kosttillskott kan man förebygga de hälsoproblem som är associerade med selenbrist.

Referenser

1. Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012 Mar 31;379(9822):1256-68.

2. Alehagen U, Johansson P, Björnstedt M, Rosén A, Post C, Aaseth J. Relatively high mortality risk in elderly Swedish subjects with low selenium status. Eur J Clin Nutr. 2016 Jan;70(1):91-6.

3. Shreenath AP, Hashmi MF, Dooley J. Selenium Deficiency. [Uppdaterad 2023-10-29]. I: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-.

4. Livsmedelsverket. Selen. Hämtad 2024-02-29.

5. Hurst R, Armah CN, Dainty JR, Hart DJ, Teucher B, Goldson AJ et al. Establishing optimal selenium status: results of a randomized, double-blind, placebocontrolled trial. Am J Clin Nutr 2010; 91: 923–931.

6. MacFarquhar JK, Broussard DL, Melstrom P, Hutchinson R, Wolkin A, Martin C, Burk RF, Dunn JR, Green AL, Hammond R, Schaffner W, Jones TF. Acute selenium toxicity associated with a dietary supplement. Arch Intern Med. 2010 Feb 8;170(3):256-61.

Peter Martin VD, grundare, leg. läkare, med. dr.

Medicinsk granskning

Publicerad 13 mars 2024

Dela artikeln på