Peter Martin

Peter Martin är legitimerad läkare och medicine doktor i farmakologi (läkemedelslära). I femton års tid arbetade han med hjärnforskning i professor Arvid Carlssons forskargrupp och jobbade därefter som läkare på vårdcentral och sjukhus. År 2000 var han med och grundade Carlsson Research AB, ett forskningsbolag med 30 anställda som tog fram innovativa läkemedel mot hjärnsjukdomar. I åtta år satt han i företagsledningen, bland annat som Director of Pharmacology, Director of Preclinical Development (ansvarig för säkerhetsfarmakologi och toxikologi) och kvalitetsansvarig för dokumentation till Läkemedelsverket och samarbetspartner i USA och Japan.

Peter grundade Funmedklinikerna år 2014 och har sedan dess arbetat heltid med precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund.