MEDLEMSKAP PLUS

1 TILLÄMPLIGHET

Dessa Tjänstespecifika villkor gäller alltid tillsammans med Allmänna villkor https://www.funmed.se/villkor/

Villkoren gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av Medlemskap Plus med tillval av provtagning.

Dessa Tjänstespecifika villkor måste tillsammans med Allmänna villkor godkännas av Patienten innan Funmed kan påbörja utförandet av tjänsten

2 TJÄNST SOM AVSES

2.1 MEDLEMSKAP PLUS

2.1.1 Medlemskap Plus kan tecknas av den som är 18 år eller äldre.

2.1.2 Medlemskapet är en abonnemangstjänst vilket innebär att den levereras löpande. Innehållet i Medlemskapet kan dock variera, beroende på Patientens behov av behandling.

2.1.3 Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 3 månader räknat från sista dagen i uppsägningsmånaden. Dock kan uppsägning ske tidigast efter 9 månader räknat från medlemskapets start. Uppsägning ska ske skriftligt per e-post till patient@funmed.se

2.1.4 Tillsammans med behandlande läkare bestämmer Patienten vilken provtagning som ska genomföras. Provtagning är en tilläggstjänst och kostnaden för detta tillkommer utöver kostnaden för medlemskapet.

2.1.5 Ångerrätt avseende beställd provtagning gäller inom i Allmänna villkor angiven tid, förutsatt att provtagningen ej påbörjats. Provtagningen anses påbörjad när Patienten lämnat prover för analys.

2.1.6 Avgift för Medlemskap Plus erlägges månadsvis eller årsvis i förskott.

2.1.7 Vid var tid gällande pris för Medlemskap Plus och olika tillgängliga provtagningspaket inklusive betalningsalternativ finns angivet på Funmeds hemsida. https://www.funmed.se/vara-medlemskap

MEDLEMSKAP SUPPORT

1 TILLÄMPLIGHET

Dessa Tjänstespecifika villkor gäller alltid tillsammans med Allmänna villkor https://www.funmed.se/villkor/

Villkoren gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av Medlemskap Support med tillval av provtagning.

Dessa Tjänstespecifika villkor måste tillsammans med Allmänna villkor godkännas av Patienten innan Funmed kan påbörja utförandet av tjänsten

2 TJÄNST SOM AVSES

2.1 MEDLEMSKAP SUPPORT

2.1.1 Tjänsten Medlemskap Support kan endast tecknas av den som genomgått behandling enligt tjänsten Medlemskap Plus.

2.1.2 Medlemskapet är en abonnemangstjänst vilket innebär att den levereras löpande. Innehållet i medlemskapet kan dock variera från tid till annan, beroende på Patientens behov av behandling.

2.2.3 Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 3 månader räknat från sista dagen i uppsägningsmånaden. Uppsägning ska ske skriftligt per e-post till patient@funmed.se

2.1.4 Tillsammans med behandlande läkare bestämmer Patienten vilken provtagning som eventuellt ska genomföras. Provtagning är en tilläggstjänst och kostnaden för detta tillkommer utöver kostnaden för medlemskapet.

2.1.5 Ångerrätt avseende beställd provtagning gäller inom i Allmänna villkor angiven tid, förutsatt att provtagningen ej påbörjats. Provtagningen anses påbörjad när Patienten lämnat prover för analys.

2.1.6 Avgift för Medlemskap Support erlägges månadsvis i förskott.

2.1.7 Vid var tid gällande pris för Medlemskap Support och olika tillgängliga provtagningspaket inklusive betalningsalternativ finns angivet på Funmeds hemsida. https://www.funmed.se/vara-medlemskap