Kundnöjdhet kvinna glasögon

Hur nöjda är Funmeds patienter?

På Funmed jobbar vi alla hårt för att våra medlemmar ska vara nöjda med verksamheten. Efter varje besök skickar vi ut ett uppföljande formulär för att verkligen få ta del av varje enskild medlems upplevelse.

Så mäter vi kundnöjdhet

Efter varje besök får våra PLUS-medlemmar ett frågeformulär med en rad frågor inom olika områden – bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet och behandling. Undersökningen genomförs av en extern aktör, svarsfrekvensen är god och det finns utrymme att uttrycka sina tankar fritt.

Vi följer den insamlade datan över tid och den presenteras i form av en månadsrapport för medarbetare och ledning. Vi använder feedbacken för att hela tiden bli bättre när vi utvecklar vår unika vårdmodell.

Total kundnöjdhet 97 %

Vår totala kundnöjdhet – där alla områdena ovan är medräknade – ligger våren 2024 på 97 procent.

"Jag är så tacksam att få hjälp av läkare som ser till hela mig, som har djupare kunskap om att få balans i kroppens system. Jag tror på upplägget att få uppföljning och coachning i minst ett år för att hinna göra beteendeförändringar och få resultat."

Bemötande 99 %

Vi är oerhört glada över att så stor del av våra patienter är nöjda med det bemötande de får, av vårdteamet – läkare, sjuksköterska och hälsocoach – per telefon och vid besök på våra kliniker. Hela 99 procent uppskattar vårt bemötande.

"Vilket superproffsigt och energifyllt bemötande jag fick av min hälsocoach! Inlyssnande, gav adekvata tips och råd och jag kände mig både trygg och välinformerad. "

Tillgänglighet 97 %

Att patienterna upplever tillgänglighet, per telefon, mejl och via appen, är oerhört viktigt. Vi vet att den traditionella hälso- och sjukvården brister här – det vill inte vi göra! 97 procent av våra medlemmar är nöjda.

Information 97 %

Den skriftliga och muntliga information vi delar ut – om första besöket, nästa steg i behandlingen och hur vi förklarar hur behandlingen fungerar och vad som händer i kroppen.

"Den information jag fick skickad till mig idag var precis den som jag önskat få! Nu ska jag inte kolla mer på Instagram för det gör mig bara förvirrad och osäker."

Delaktighet 98 %

Att känna delaktighet i sin egen hälsoresa och sin egen vård är oerhört viktigt för att nå framgång. Vi vill ta hänsyn till den kunskap du redan har, vi vill lyssna på dina önskemål och vi vill veta hur du mår och upplever situationen.

"Vi har fått ett fantastiskt, kunnigt, och professionellt bemötande från läkare och sjuksköterska. Är mycket imponerad och tacksam. Äntligen vård som tar till sig vad patienten har att säga!"

Vård och behandling 95 %

Vården och din behandling är själva kärnan i Funmeds verksamhet. Vi vill att du ska få önskat stöd för att kunna genomföra behandlingen, att läkare och hälsocoach ska vara insatta i just din situation, att du ska känna vårt engagemang och att du ska veta hur du går vidare efter avslutad behandling. Vi nöjer oss inte med mindre än 100 procent.

"Mycket bra genomgång, vilken lyx att spendera över en timme med läkare!"

NPS 70 – ett värde i världsklass

NPS, som betyder Net Promoter Score, är ett mått på kundlojalitet.

Net Promoter Score är ett index som alltid bygger på en och samma fråga: "Skulle du rekommendera oss till en kollega eller vän?"

Frågan besvaras på en skala från 0–10, där 0 innebär att det inte alls är sannolikt och 10 innebär att det är mycket sannolikt. Beroende på vad kunderna svarar delas de upp i tre kategorier:

0–6 = kritiker

7–8 = passiva

9–10 = ambassadörer

I genomsnitt ligger NPS för vårdgivare mellan 30 och 40. Poäng över 50 anses vara utmärkt och 70 eller mer betraktas som världsklass. (Källa: Solv Health, Drive Research, Lobbie)

Vi siktar självklart på ännu högre kundlojalitet!