Candida

D-arabinitol – en viktig markör för svampöverväxt i tarmen

D-arabinitol är en biomarkör som visar på ökad tillväxt av jästsvampar i kroppen. Enligt våra analyser på Funmed har många av våra patienter för höga nivåer av den här markören. Hos vissa har vi sett mycket höga värden, något som tyder på allvarlig obalans.

Det är helt normalt med en viss mängd candida och annan svamp i mag-tarmkanalen, men om förhållandena i tarmen blir för gynnsamma kan det leda till att svamp som Candida albicans börjar växa mer än den bör. Mycket höga nivåer har möjliga samband med olika sjukdomar.(1,2,3)

Det unika med sockeralkoholen d-arabinitol är att den produceras nästan uteslutande av jästsvampar. Höga nivåer tyder därför på ökad svamptillväxt i tarmen eller andra delar av kroppen.(4) I vården används d-arabinitol främst för att kontrollera invasiv candidainfektion och candidasepsis hos svårt sjuka patienter, men på Funmed ingår testet som en av de pusselbitar vi använder för att kontrollera svampöverväxt generellt.(5)

Eftersom det finns risk för falskt positiva arabinitolvärden om man druckit vin eller ätit vissa typer av mat (frukt, bär och livsmedel med sötningsmedel och smakförstärkare), får patienten undvika dessa livsmedel före provtagningen.

Hälsorisker som förknippas med höga nivåer av d-arabinitol

Obalanser i tarmfloran kan orsaka inflammation och påverka immunförsvaret negativt. Det ökar risken för matsmältningsbesvär och olika symtom.

Höga halter av d-arabinitol kan hänga samman med hälsoproblem som:

  • nedsatt immunförsvar och ökad infektionskänslighet (6)

  • inflammation (7)

  • nedsatt näringsupptag.(8)

Svampöverväxt som inte hanteras kan också ge upphov till en ond cirkel som gör att de kroniska besvären kvarstår eller blir ännu värre.(9)

Värden för d-arabinitol

Våra data visar att drygt hälften av Funmeds patienter har värden som ligger över det optimala och att nästan 20 procent har klart förhöjda värden. Det pekar på att många kan ha en viss grad av jästöverväxt och att en del har allvarlig överväxt.

D-arabinitol

Hantera svampöverväxt

På Funmed åtgärdar vi svampöverväxt i tarmen med hjälp av kostförändring och läkemedel vid behov. (10) Det är också vara viktigt att hantera andra underliggande tillstånd som kan bidra till svampöverväxt.

Referenser

1. Sokol H, Leducq V, Aschard H, Pham HP, Jegou S, Landman C, Cohen D, Liguori G, Bourrier A, Nion-Larmurier I, Cosnes J, Seksik P, Langella P, Skurnik D, Richard ML, Beaugerie L. Fungal microbiota dysbiosis in IBD. Gut. 2017 Jun;66(6):1039-1048.

2. Liu W, Li Z, Li X, Cao H, Jiang H, Niu Q, Hu B. Influence of tumor mycobiome on cancer pathogenesis (Review). Oncol Lett. 2023 Nov 2;26(6):541.

3. Lam S, Zuo T, Ho M, Chan FKL, Chan PKS, Ng SC. Review article: fungal alterations in inflammatory bowel diseases. Aliment Pharmacol Ther. 2019 Dec;50(11-12):1159-1171.

4. Yeo SF, Huie S, Sofair AN, Campbell S, Durante A, Wong B. Measurement of serum D-arabinitol/creatinine ratios for initial diagnosis and for predicting outcome in an unselected, population-based sample of patients with Candida fungemia. J Clin Microbiol. 2006 Nov;44(11):3894-9.

5. Christensson B. Arabinitolkvot i urin ger tidig diagnostik av Candidainfektion. Lakartidningen.se 2008-11-25. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/2008/11/arabinitolkvot-i-urin-ger-tidig-diagnostik-av-candidainfektion/

6. Noble SM, Gianetti BA, Witchley JN. Candida albicans cell-type switching and functional plasticity in the mammalian host. Nat Rev Microbiol. 2017 Feb;15(2):96-108.

7. Griffiths JS, Camilli G, Kotowicz NK, Ho J, Richardson JP, Naglik JR. Role for IL-1 Family Cytokines in Fungal Infections. Front Microbiol. 2021 Feb 10;12:633047.

8. Kantarcioglu AS, Kiraz N, Aydin A. Microbiota-Gut-Brain Axis: Yeast Species Isolated from Stool Samples of Children with Suspected or Diagnosed Autism Spectrum Disorders and In Vitro Susceptibility Against Nystatin and Fluconazole. Mycopathologia. 2016 Feb;181(1-2):1-7.

9. Kumamoto CA. Inflammation and gastrointestinal Candida colonization. Curr Opin Microbiol. 2011 Aug;14(4):386-91.

10. Herman A, Herman AP. Could Candida Overgrowth Be Involved in the Pathophysiology of Autism? J Clin Med. 2022 Jan 15;11(2):442.

Peter Martin VD, grundare, leg. läkare, med. dr.

Medicinsk granskning

Publicerad 11 april 2024

Dela artikeln på