DNA

8-OHdG – en markör för dna-skada och oxidativ stress

8-OHdG står för 8-hydroxydeoxiguanosin och är en biomarkör som indikerar dna-skador och oxidativ stress. Förhöjda nivåer av 8-OHdG kan tyda på ökad risk för cancer. Markören är viktig för att förstå hur cellerna i kroppen mår och behovet av en livsstilsförändring.

8-OHdG är en vanlig och välstuderad markör för dna-skador, och bildas när celler utsätts för oxidativ stress.(1) Oxidativ stress uppstår när mängden fria radikaler är för stor i förhållande till nivån av antioxidanter.

Förhöjt 8-OHdG har exempelvis uppmätts vid olika former av cancer, ateroskleros (”åderförkalkning”) och diabetes. Mängden 8-OHdG i urinen återspeglar också svårighetsgraden hos de njur- och ögonproblem som kan uppstå vid diabetes.(1)

8-OHdG i våra analyser

Våra data tyder på att de flesta har normala nivåer av 8-OHdG, vilket är väldigt positivt. Men 26 procent ligger över gränsen för vad som är optimalt, och 2 procent har klart förhöjda värden. Dessa patienter är viktiga att fånga upp. Livsstilsförändringar kan göra skillnad för dem.

8-OHdG diagram

8-OHdG och livsstil

Livsstilen har stor påverkan på graden av oxidativ stress i kroppen, och därmed också mängden 8-OHdG. I studier har man bland annat sett en koppling mellan högre nivå av 8-OHdG och:

  • stress

  • låg vikt

  • skiftarbete, långa arbetsdagar och ett fysiskt krävande arbete

  • rökning och högre alkoholkonsumtion (2,3,4)

  • exponering för joniserande strålning.(5)

Motion är generellt bra för att motverka oxidativ stress och sänka 8-OHdG, där män kan behöva lite mer intensiv träning än kvinnor.(4) Men mängden träning påverkar effekten.

I en studie hade de som motionerade måttligt, upp till fem timmar i veckan, lägst nivå av 8-OHdG. Men de som motionerade mer än fem timmar hade till och med högre 8-OHdG än de som inte motionerade alls.(2)

I en annan studie kunde mer motion kopplas till lägre nivå 8-OHdG i gruppen med stillasittande arbete, men inte hos de med ett mer fysiskt krävande jobb.(6) Man behöver alltså titta på helheten för att avgöra individens behov.

8-OHdG ger värdefull information

Förhöjt 8-OHdG kan vara ett tecken på ökad risk för olika tillstånd som har samband med oxidativ stress och dna-skador. Därför är det bra att hålla koll på det här ämnet, i kombination med andra riskmarkörer. 8-OHdG ger värdefull information om individens hälsostatus och behov av livsstilsförändring.

Referenser

1. Wu LL, Chiou CC, Chang PY, Wu JT. Urinary 8-OHdG: a marker of oxidative stress to DNA and a risk factor for cancer, atherosclerosis and diabetics. Clin Chim Acta. 2004 Jan;339(1-2):1-9.

2. Kasai H, Iwamoto-Tanaka N, Miyamoto T, Kawanami K, Kawanami S, Kido R, Ikeda M. Life style and urinary 8-hydroxydeoxyguanosine, a marker of oxidative dna damage: effects of exercise, working conditions, meat intake, body mass index, and smoking. Jpn J Cancer Res. 2001 Jan;92(1):9-15.

3. Irie M, Tamae K, Iwamoto-Tanaka N, Kasai H. Occupational and lifestyle factors and urinary 8-hydroxydeoxyguanosine. Cancer Sci. 2005 Sep;96(9):600-6.

4. Hara M, Nishida Y, Shimanoe C, Otsuka Y, Nanri H, Yasukata J, Miyoshi N, Yamada Y, Horita M, Kawai K, Li YS, Kasai J, Kasai H, Higaki Y, Tanaka K. Intensity-specific effect of physical activity on urinary levels of 8-hydroxydeoxyguanosine in middle-aged Japanese. Cancer Sci. 2016 Nov;107(11):1653-1659.

5. Gao Y, Wang P, Wang Z, Han L, Li J, Tian C, Zhao F, Wang J, Zhao F, Zhang Q, Lyu Y. Serum 8-Hydroxy-2'-Deoxyguanosine Level as a Potential Biomarker of Oxidative DNA Damage Induced by Ionizing Radiation in Human Peripheral Blood. Dose Response. 2019 Jan 7;17(1):1559325818820649.

6. Kawakami R, Kashino I, Kasai H, Kawai K, Li YS, Nanri A, Higuchi M, Mizoue T. Leisure-time physical activity and DNA damage among Japanese workers. PLoS One. 2019 Feb 15;14(2):e0212499.

Peter Martin VD, grundare, leg. läkare, med. dr.

Medicinsk granskning

Publicerad 18 mars 2024

Dela artikeln på