Kvicksilverdroppar

Kvicksilver – en giftig tungmetall i fisk

Kvicksilver är en tungmetall som främst kommer in i kroppen via konsumtion av fisk och skaldjur. Kvicksilver är särskilt skadligt för nervsystemet, speciellt under fosterstadiet. Gravida och ammande bör därför vara extra försiktiga.

Kvicksilver förekommer naturligt överallt i vår omgivning, men på grund av vårt sätt att leva har mängden kvicksilver i miljön ökat det senaste århundradet.(1)

Två olika former av kvicksilver

Kvicksilver förekommer i oorganisk och organisk form. Oorganiskt kvicksilver finns i bland annat amalgam och ansamlas oftast i njurarna.

Metylkvicksilver är en organisk form av kvicksilver som främst bildas när mikroorganismer i vattenmiljöer omvandlar oorganiskt kvicksilver. Den här formen är mycket giftigare än den oorganiska och ansamlas lätt i vattenlevande organismer. Allra mest finns i de stora rovfiskarna som tonfisk, svärdfisk och kungsmakrill och i insjöfisk.

Metylkvicksilver tas lätt upp i tarmen och kan passera både blod-hjärnbarriären, moderkakan och bröstkörtlarna. Det gör att metylkvicksilver kan ansamlas i hjärnan och överföras till foster och ammande barn.

Hälsorisker med kvicksilver

Exponering för kvicksilver kan ge allvarliga konsekvenser för hälsan. Kvicksilver påverkar njurarna, hjärta och kärl, immunförsvaret, hormonsystemet och fertiliteten, men är särskilt skadligt för nervsystemet.(2)

Under fosterstadiet är känsligheten för kvicksilver som störst, och för hög exponering kan enligt WHO påverka minne, uppmärksamhet, språkutveckling, finmotorik och förmågan att tolka synintryck och orientera sig med synens hjälp.(3)

Enligt Europeiska miljöbyrån föds det i Europa omkring 1,8 miljoner barn varje år som exponerats för mer kvicksilver än vad som anses vara säkert.(4) Kvicksilver överförs från mamman till barnet, och det finns ett starkt samband mellan koncentrationen kvicksilver i håret hos mammor och barn.(5)

Hur mycket kvicksilver har våra patienter?

Vi mäter metylkvicksilver i blodet på alla våra patienter i Funmed PLUS-medlemskapet. Bland de 4000 patienter som vi sammanställt data för, var det bara 3 procent som hade optimala värden (dvs. nära noll), medan 15 procent hade tydligt förhöjda värden (över 4,2 mikrogram per liter blod). Det högsta påträffade värdet var 26 mikrogram hos en person som åt insjöfisk sex dagar i veckan.

Kvicksilver diagram

Ska man undvika att äta fisk?

Fisk och skaldjur innehåller många värdefulla näringsämnen som protein, A- och D-vitamin, selen, jod och omega-3-fettsyror. Men större och äldre fiskar tenderar att ansamla högre nivåer av kvicksilver, och i vissa vattendrag är halten kvicksilver högre än i andra. De mindre fiskarna är säkrast att äta: sill, makrill, lax och sardiner. Trots att laxen är lite större äter den inte så högt i näringskedjan och innehåller därför lägre mängder kvicksilver.

Livsmedelsverket ger följande råd:

  • Gravida, ammande och kvinnor som planerar att skaffa barn bör inte äta fisk som kan innehålla höga halter kvicksilver oftare än 2–3 gånger per år. Det gäller abborre, gädda, gös och lake, liksom stora rovfiskar som tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka.

  • Andra bör inte äta dessa arter oftare än en gång per vecka.

  • Fisk från öppna hav, som Atlanten, Nordsjön, Stilla havet och Norra ishavet, innehåller oftast låga halter av kvicksilver. Undantaget är mycket stora fiskar, som stor hälleflundra.(6)

I en studie från 17 europeiska länder fann man att nästan alla mammor som åt fisk en gång per vecka, men inga skaldjur, hade en nivå av kvicksilver i håret som motsvarar omkring hälften av gränsvärdet.(5)

Hantering av kvicksilver i kroppen

Det är bra att testa sin kvicksilvernivå om man ofta äter fisk och skaldjur. Om du har höga halter kan din läkare hjälpa dig att vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen och hantera eventuella hälsorisker.

På Funmed mäter vi även ämnen som glutation och selen, eftersom de är viktiga för att minska effekterna av kvicksilver och andra gifter i kroppen. Om du som patient har för lite av dem, ser vi till att höja dina nivåer med hjälp av kost, livsstil och näringstillskott vid behov.

Referenser

1) Mason RP, Choi AL, Fitzgerald WF, Hammerschmidt CR, Lamborg CH, Soerensen AL, Sunderland EM. Mercury biogeochemical cycling in the ocean and policy implications. Environ Res. 2012 Nov;119:101-17.

2) Chen B, Dong S. Mercury Contamination in Fish and Its Effects on the Health of Pregnant Women and Their Fetuses, and Guidance for Fish Consumption-A Narrative Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 29;19(23):15929.

3) WHO. Mercury and health. Hämtad 2024-03-11.

4) Europeiska miljöbyrån. Kvicksilver: ett bestående hot mot miljön och människors hälsa. Hämtad 2024-03-11.

5) Castaño A et al. Fish consumption patterns and hair mercury levels in children and their mothers in 17 EU countries. Environ Res. 2015 Aug;141:58-68.

6) Livsmedelsverket. Kvicksilver. Hämtad 2024-03-11.

Peter Martin VD, grundare, leg. läkare, med. dr.

Medicinsk granskning

Publicerad 28 mars 2024

Dela artikeln på