Vad är hypotyreos?

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos uppstår när sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormon, vilket kan leda till att du känner dig trött, frusen och nedstämd. Sådan underfunktion i sköldkörteln leder även till låg ämnesomsättning som kan visa sig i form av långsam viktuppgång.

Sköldkörtelns hormoner påverkar många av kroppens centrala funktioner, och en obalans kan ge upphov till många olika symtom, både fysiska och mentala.

Den vanligaste orsaken till hypotyreos är Hashimotos sjukdom, ett autoimmunt tillstånd som innebär att immunförsvaret angriper sköldkörteln. Men hypotyreos kan också ha andra orsaker där olika faktorer kan inverka, inklusive flera näringsämnen, nedsatt mag-tarmfunktion, kronisk stress och miljögifter.

Besvär med hypotyreos ökar ofta med stigande ålder och drabbar fler kvinnor än män. Hos kvinnor är det vanligt att sjukdomen visar sig i samband med klimakteriet, men den kan också uppstå tidigare i livet. De flesta drabbas av primär hypotyreos, ett tillstånd som beror på en kronisk rubbning i sköldkörtelns funktion. För att må bra och inte drabbas av komplikationer behöver man ofta livslång hormonbehandling.

Så här blir du patient

Så hjälper Funmed dig med hypotyreos

Om du kommer till oss tidigt i förloppet, helst under det första halvåret eller inom ett år efter att du fått diagnosen hypotyreos och har ganska låg dos Levaxin, kan vi många gånger få sjukdomen att gå tillbaka.

Vår behandling innebär att vi påverkar sköldkörtelns hälsa på flera olika nivåer: Vi jobbar bland annat med stresshantering, behandlar mag-tarmproblem, åtgärdar brister på näringsämnen som sköldkörteln behöver och sänker inflammation i kroppen. De här åtgärderna leder inte sällan till förbättrad konvertering av sköldkörtelhormonet T4 till det aktiva hormonet T3, som till stor del sker i tarmarna och i levern.

Det ska tilläggas att vi är restriktiva med att skriva ut T3 eller NDT (naturligt sköldkörtelextrakt) eftersom halten av T3 blir för hög – det ”gasar på” för mycket och kan ge olika biverkningar. I stället siktar vi in oss på att se till att din kropp själv ska klara av konverteringen av T4 till T3 i största möjliga mån. Många kan därigenom minska sin Levaxindos och må mycket bra på den. Att bara lägga till T3 eller NDT är en så kallad quick-fix som inte gör något åt grundorsaken.

Vanliga symtom vid hypotyreos

Hypotyreos kan ge många olika symtom och kan skilja sig från person till person. Symtomen är ofta diffusa till en början och utvecklas över lång tid. Du kan känna dig trött, frusen, nedstämd och ha svårt att koncentrera dig. Ett annat vanligt symtom vid hypotyreos är långsam viktuppgång på grund av låg ämnesomsättning.

Med tiden blir besvären mer påtagliga och det kan kännas som om någonting är fel i kroppen. Du kan ha återkommande förstoppning, få torr hud eller tappa ovanligt mycket hår. En underaktiv sköldkörtel kan även orsaka symtom som värk i muskler och leder eller depression.

Vanliga symtom kan vara:

 • brist på energi och trötthet

 • frusenhet

 • förstoppning

 • håravfall

 • koncentrationssvårigheter och minnesproblem

 • låg puls

 • långsam viktuppgång

 • nedstämdhet eller depression

 • svullet ansikte

 • torr hud och torrt hår

 • värk i leder och i muskler.

Hälsoråd och medlemmar berättar