Långvarig trötthet

Vad är långvarig trötthet?

De flesta blir trötta och orkeslösa någon gång. Det kan finnas många orsaker, till exempel en stressig vardag, påfrestande levnadsvanor, psykiska problem eller medicinska tillstånd.

Vid sömnbrist, ohälsosamma matvanor, överdriven fysisk aktivitet eller inaktivitet är det naturligt att känna sig trött och sliten. Den vanligaste orsaken till trötthet är för lite sömn eller att sömnen har varit dålig. Tröttheten kan också bero på sjukdom. Därför är det viktigt att söka vård om du känt dig ovanligt trött i mer än ett par veckor.

Det finns många medicinska tillstånd som kan orsaka långvarig trötthet. Infektioner av olika slag, låg ämnesomsättning, diabetes, celiaki, reumatiska sjukdomar, , näringsbrist, utmattningssyndrom och kroniskt trötthetssyndrom är bara några exempel. Generellt kan de flesta sjukdomar orsaka trötthet.

Så här blir du patient

Så hjälper Funmed dig med långvarig trötthet

Vi hittar många olika orsaker till långvarig trötthet hos våra patienter. En patient kan ha sömnapné som inte utretts. En annan kan ha höga halter av kvicksilver i kroppen, en tredje brist på till exempel B1- och B6-vitamin och magnesium som cellerna behöver för att producera energi. I klimakteriet är det många kvinnor som har stora problem med trötthet.

Vanlig trötthet kan ofta åtgärdas med ändringar i kost och levnadsvanor. På Funmed gör vi en bred kartläggning av dig och lägger särskilt stor vikt vid hur dina celler mår och din energiproduktion. Många har dessutom andra besvär vid sidan av sin trötthet, exempelvis värk i lederna och magproblem, som kan bidra till tröttheten. Det som ger den totala effekten är vår helhetssyn på dig som patient. Tack vare att vi jobbar med hela dig kan vi få bättre och snabbare resultat.

Vanliga symtom vid långvarig trötthet

Det är vanligt tröttheten upplevs både fysiskt och psykiskt. Sömnsvårigheter kan vara en orsak till tröttheten, men också ett resultat av tröttheten. Det är naturligt att känna sig mindre tålmodig och mer orkeslös. Du kan få känslor av oro och nedstämdhet.

Det är vanligt att din närvaro, koncentrations- och prestationsförmåga sänks. Det kan vara totalt omöjligt att koncentrera sig på ett samtal. Lusten till vanliga hushållsbestyr eller andra vardagssysslor kan minska. Även lusten och energi till aktiviteter som du älskar kan minska.

Vanliga symtom kan vara:

  • minskad lust till vardagliga aktiviteter och vardagssysslor trötthet, både fysiskt och psykiskt

  • minskat tålamod

  • oro och nedstämdhet

  • prestationsförmågan och närvaron sänks

  • sömnproblem.