Typ 2-diabetes

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en sjukdom som kännetecknas av för höga blodsockervärden. Det är den vanligaste formen av diabetes och drabbar huvudsakligen personer över 40 år.

Till skillnad från typ 1-diabetes, som är en autoimmun sjukdom, beror typ 2-diabetes på att kroppen inte kan använda insulin effektivt. Insulin är ett hormon som produceras av bukspottkörteln och hjälper kroppen att utnyttja socker (glukos) från maten vi äter.

Vid typ 2-diabetes kan kroppen fortfarande tillverka insulin, men det bildas inte tillräckligt för att reglera blodsockerhalten på ett adekvat sätt. Därför får man förhöjda blodsockervärden.

Om sjukdomen inte behandlas effektivt kan den över tid orsaka komplikationer, bland annat skador på ögon, njurar och fötter samt hjärt-kärlsjukdom. Risken för att drabbas av typ 2-diabetes ökar med åldern och är vanligare hos vuxna. Livsstilsfaktorer och ärftlighet spelar en stor roll i utvecklingen av sjukdomen.

Så här blir du patient

Hur hjälper vi dig med typ 2-diabetes?

Som medlem hos Funmed får du skräddarsydd vård som tar hänsyn till hela din hälsa. Vi strävar efter att identifiera grundorsakerna till dina besvär och skapa en personlig behandlingsplan baserad på dina unika behov. Vi utforskar en rad faktorer, inklusive näringsbrister, inflammation, hormonbalans, mag-tarmfunktion, tarmflora, tungmetaller, metabol hälsa, autoimmunitet, stress och sömn, för att ge dig en omfattande utredning och effektiva behandlingsalternativ. 

Vanliga symtom vid typ 2-diabetes

I början av sjukdomsförloppet kan typ 2-diabetes ge lindriga symtom eller inga symtom alls, vilket innebär att sjukdomen kan utvecklas långsamt och obemärkt.

Symtomen vid typ 2-diabetes är inte lika tydliga som vid typ 1-diabetes, men kan innefatta trötthet, ökad törst och ökad urinering. Höga blodsockervärden upptäcks ofta vid hälsoundersökningar eller läkarbesök som inkluderar blodprover.

Vanliga symtom kan vara: 

  • trötthet och känsla av kraftlöshet 

  • behov av att kissa ofta och i stora mängder 

  • ökad törst 

  • försämrad syn och dimsyn 

  • klåda i underlivet.