Kvinan sitter i ett mörkt rum på golvet. Hon har ont.

Vad är IBS?

IBS (irritable bowel syndrome), som även kallas känslig tarm, är ett samlingsnamn för orolig mage och tarm. Det handlar om en funktionell störning i tarmen som ungefär en av fem vuxna lider av. IBS kan ge upphov till olika symtom som magsmärtor, förstoppning, svullnad och diarré.

IBS innebär att tarmens normala rörelsemönster inte är fullt fungerande, vilket kan medföra en rad olika besvärliga symtom. IBS skiljer sig från inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (Crohns sjukdom och ulcerös kolit), där tarmarna ofta är mycket inflammerade. Vid IBS finns det inga fel eller skador i tarmen, men kan orsaka allt från mindre magproblem till svåra besvär som är plågsamma att leva med. Uppskattningsvis har 15–20 procent av befolkningen symtom som kan klassas som IBS.

Boka kostnadsfritt samtal

Hur hjälper vi dig med IBS?

Som medlem hos Funmed får du skräddarsydd vård som tar hänsyn till hela din hälsa. Vi strävar efter att identifiera grundorsakerna till dina magbesvär och skapa en personlig behandlingsplan baserad på dina unika behov. Eftersom IBS ofta beror på flera bakomliggande orsaker undersöker vi en rad faktorer, inklusive kost, födoämnesintolerans, näringsbrister, inflammation, mag-tarmfunktion, SIBO, autoimmunitet, stress och sömn, för att ge dig en omfattande utredning och effektiva behandlingsalternativ. 

Boka kostnadsfritt samtal

Vanliga symtom vid IBS

Vanliga symtom vid IBS är onormalt mycket gaser och oregelbunden avföring som innebär både diarré och förstoppning. Man kan också få buksmärta och/eller obehag på grund av att avföringens konsistens är annorlunda än vanligt och att toalettbesöken blivit antingen fler eller färre. Många, men inte alla, upplever att smärta och obehag minskar eller försvinner helt vid tarmtömning.

Om du misstänker att du har IBS ska du ha haft återkommande perioder med smärta eller obehag i mage/tarm under minst tre dagar per månad de senaste tre månaderna, och detta i samband med minst två av nedanstående kriterier.

  • Obehag och smärta lindras vid tarmtömning.

  • Tarmtömning sker oftare eller mer sällan än vanligt.

  • Avföringens konsistens och/eller form har förändrats.

  • Symtomen har hållit i sig i mer än sex månader.

Medlemmar berättar och hälsoråd