Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin tar hänsyn till hela människan

About functional medicine landing banner
Member image

Att gissa duger inte

Faktabaserade behandlingar

Funmeds läkare gör en noggrann kartläggning av din hälsostatus och dina förutsättningar, med hjälp av omfattande tester, mätningar och laboratorieutvärderingar. Syftet är att upptäcka eventuella obalanser och annat som kan behöva åtgärdas. Tack vare de många och avancerade tester vi gör, får vi fram ovärderlig information om din hälsa, och kan på så sätt börja lägga ihop pusselbitarna. Vårt mål är att hjälpa dig att optimera din biokemi och livsstil, oavsett hur utgångsläget ser ut.

Med hjälp av vårt avancerade mätbaserade processtänk tar vi dig, steg för steg, mot en bättre hälsa.

Du är utgångspunkten i allt vi gör, och vi tar hänsyn till hela din situation.

Funmeds grundare Peter Martin berättar om funktionsmedicin och hur vi kan hjälpa dig

About functional medicine Full width video
play video

Funktionsmedicin vs Konventionell medicin - vad är skillnaden?

Funktionsmedicin

Konventionell medicin

Funktionsmedicin

LR tiny-1250193639.jpg

Behandlar de underliggande orsakerna

Vi tar hänsyn till alla delar av din hälsa och livssituation och går till botten med orsakerna till dina hälsoproblem. Med hjälp av tester kan vi identifiera och rätta till det som ger dig besvär.

Tiny-1190351620.jpg

Ser kroppen som ett integrerat sammankopplat system

Vi ser människan som en helhet. Allt i din kropp hänger ihop, och för att du ska må så bra som möjligt, måste allt vara i balans och fungera optimalt. Lite som ett pussel - en bit som ligger fel, påverkar hela pusslet.

iStock-1270104049.jpg

Läkare och patient i samarbete

Inom funktionsmedicin lär läkaren och patienten av varandra. Läkaren bidrar med sin kunskap om funktionsmedicin, och patienten med kunskap och erfarenhet om den egna kroppen. Vi "lägger pusslet" tillsammans.

Tiny LR-1209810513.jpg

Bemöter och behandlar patienten individuellt

Varje patient utvärderas på individnivå, med hänsyn till sin unika miljö, genetiska förutsättningar och livsstil. All behandling är baserad på individens läge, förutsättningar och mål.

Tiny LR-1208625534.jpg

Fokuserar på "felsökning" och långvarig hälsa

Vi frågar oss hur sjukdomen har uppkommit, hur vi kan reversera läget och vad patienten kan göra för att optimera sin hälsa för att få ett så långt och friskt liv som möjligt. Förebyggande vård.

Konventionell medicin

Tiny LR-156853544.jpg

Dämpar de syn- och kännbara symptomen med hjälp av läkemedel

Fokus ligger på de symptom du har, och behandlingen består av att ta reda på vilka läkemedel som behövs för att dämpa dem. Begränsad eller inget fokus på varför symptomen uppkommit.

iStock-1224749448.jpg

Ser kroppen som olika separata delar

Kroppen ses som separata enheter, med olika specialister kopplade till varje del - tex kardiologer, dermatologer och hepatologer för problem med hjärta, hud respektive lever. Man tar inte hänsyn till "den stora bilden".

Tiny LR-1250152635.jpg

Läkaren som auktoritär expert

Läkaren utgår från sin kunskap inom medicin, och bestämmer utifrån det vilken behandling (ofta läkemedel) som är lämpligt. Begränsat intresse eller utrymme för patientens input.

Tiny LR - 1219642309.jpg

Bemöter patienten individuellt, men behandlar generellt

Kommunicerar med patienten som en individ, men utredning och behandling är ofta standardiserad. Det innebär att alla med en viss diagnos får samma behandling, oavsett individens läge, förutsättningar eller mål.

Tiny LR -540965722.jpg

Fokuserar på diagnostisering och snabb symptomlindring

Läkaren frågar sig vad det är för sjukdom och vad som kan göras för att lindra symptomen och hindra progression. Reaktiv vård.

Vill du veta mer?

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att aldrig missa en uppdatering från oss.

Behandlingsprocessen

Vägen till en bättre hälsa

Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa och ditt välmående, för ett längre och friskare liv.

Vår behandlingsprocess

Boka tid

Vill du ta tag i din hälsa

Välkommen att boka en tid hos oss. Du når oss på även på nummer 010-160 60 77.

Boka tid