PCOS

Vad vi behandlar

På Funmed är vi specialiserade på att identifiera bakomliggande orsaker till sjukdom och kan i många fall helt återställa våra patienters hälsa. Vi behandlar många olika sjukdomar och symtom.

Så här blir du patient

Problemområden och sjukdomar vi behandlar

    Funmeds unika vårdmodell