MEDLEMSKAP FRISK KVINNA  

1 TILLÄMPLIGHET  

Dessa tjänstespecifika Villkor gäller alltid tillsammans med Allmänna Villkor https://www.funmed.se/villkor

Villkoren gäller mellan Funmed och Patienten vid varje beställning av Medlemskap Frisk Kvinna med tillhörande provtagning. 

Dessa Tjänstespecifika Villkor måste tillsammans med Allmänna Villkor godkännas av Patienten innan Funmed kan påbörja utförandet av tjänsten 

2 TJÄNST SOM AVSES 

2.1 MEDLEMSKAP FRISK KVINNA 

2.1.1 Medlemskap Frisk Kvinna kan tecknas av kvinnor som är 18 år eller äldre.  

2.1.2 Medlemskapet är en abonnemangstjänst vilket innebär att den levereras löpande. Innehållet i Medlemskapet kan dock variera, beroende på Patientens behov av behandling.  

2.1.3 Avtalet löper tillsvidare med en uppsägningstid på 1 månad räknat från sista dagen i uppsägningsmånaden. Avtalet kan dock avslutas tidigast efter 6 månader räknat från Medlemskapets start. Uppsägning ska ske skriftligt per epost till patient@funmed.se. 

2.1.4 Patienten har möjlighet att köpa till extra provtagning utöver de som ingår i Medlemskapet. Eventuell extra provtagning är en tilläggstjänst och kostnaden för detta tillkommer utöver kostnaden för Medlemskapet.  

2.1.5 Ångerrätt avseende beställd extra provtagning gäller inom i Allmänna Villkor angiven tid, förutsatt att provtagningen ej påbörjats. Provtagningen anses påbörjad när Patienten lämnat prover för analys. 

2.1.6 Avgift för Medlemskapet erlägges månadsvis i förskott.  

2.1.7 Vid var tid gällande pris för Medlemskap Frisk Kvinna och olika tillgängliga provtagningspaket inklusive betalningsalternativ finns angivet på Funmeds hemsida. https://www.funmed.se/vara-medlemskap