Funmed företag

Nu scannar vi av Sveriges företag!

På Funmed är vi specialiserade på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och kan i många fall helt återställa din hälsa. Första steget är kunskap. Små förändringar gör att dina medarbetare både orkar med sitt arbete, har energi kvar till sin fritid, känner sig kreativare, blir friskare och fattar bättre beslut.

Vägen till ett friskare företag

Vägen till ett friskare företag

Med föreläsningar inspirerar Funmed ledningsgrupper, avdelningar eller hela företag till ett långsiktigt hälsosamt liv med ökad livskvalitet för individen och ett effektivare och kreativare arbetsliv. Om behovet finns kan vi även gå på djupet med enskilda individer. Med fördjupade analyser kan vi komma tillrätta med befintliga obalanser och sjukdomstillstånd.

Hur mycket kostar det att inte vara frisk?

Har du någon gång ställt dig frågan hur mycket det kostar företaget när du eller någon annan i personalen är sjuk och frånvarande en längre tid? Som ledare och högpresterande kan några månaders frånvaro leda till stora förluster och långtgående konsekvenser.

Att mäta är att veta och det motiverar

Funmed erbjuder en mängd olika alternativ för att mäta stressnivåer och hälsomarkörer, som blodsocker och kroppssammansättning. Genom att få insikt i din nuvarande situation kan du hitta motivation att sträva efter förbättring.

Så funkar det

Genomgång av behov

I den första kontakten ligger fokus på att förstå företagets behov och vilken typ av aktiviteter ni önskar. Funmed erbjuder inspirerande föreläsningar för större och mindre grupper och även medicinsk konsultation för de medarbetare som behöver det.

Upplägg av program

Baserat på behov skräddarsyr vi ett upplägg med föreläsningar kring stress, kost, sömn och rörelse. Vi kallar föreläsningsserien Hälsohjulet. Till det adderar vi mätningar, workshops eller gruppcoachning. Allt för att inspirera till hälsofrämjande aktiviteter för att förbättra medarbetarnas hälsa och mående.

Återkommande aktiviteter

Kontinuitet är nyckeln när det gäller hälsofrämjande aktiviteter. Det tar tid att åstadkomma livsstilsförändringar och det går allra bäst när man har stöd av varandra. Funmed finns till hands i det långsiktiga arbetet – det är då vi kan göra skillnad!

Vill du veta mer?

    image

    Funmed har bred erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter. Kontakta Emelie Jabbari (emelie.jabbari@funmed.se) eller Sara Eklöf Kojhassarly (sara.eklof@funmed.se) för ett upplägg som passar just ditt företag.