Nu scannar vi av Sveriges företag!

Hur mår de anställda – på riktigt?

Under november månad kommer Funmeds vårdteam till ditt företag för att scanna av hur du och dina medarbetare mår på riktigt. 

Vi har med oss en avancerad kroppsscanningsvåg som mäter fördelningen mellan vatten, fett och muskler. Vårt kunniga vårdteam – som består av legitimerad läkare, sjuksköterska och hälsocoach – kommer att ge dig en muntlig utvärdering på plats. Du får även med dig en utskrift och en kort film som hjälper dig att tolka ditt resultat. 

Låt oss tillsammans skapa en sundare och mer produktiv arbetsmiljö! 

Mätningen är kostnadsfri (värd 590 kronor per person). Kampanjen pågår under november och antalet platser är begränsat.

Minimun 50 anställda i Storstockholm och centrala Göteborg

Anmäl dig här

Kroppsscanningsvågen

Läkare med stetoskop och frågetecken

Är du nyfiken på vad vågen kan ge svar på?

Vårt vårdteam hjälper dig att mäta

  • andel visceralt bukfett

  • muskelmassa 

  • mineralstatus 

  • cellernas hälsostatus ("fasvinkel").

Investera i välbefinnande och produktivitet genom att upptäcka och förebygga hälsoproblem i tid. Ge dina medarbetare möjligheten att ta makten över sin hälsa med hjälp av djupgående hälsokontroller.

Läs mer här

Kvinna lutar sig mot en vägg på sitt arbete

Att orka på riktigt

På Funmed är vi specialiserade på att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och kan i många fall helt återställa din hälsa. Första steget är kunskap. Små förändringar gör att dina medarbetare både orkar med sitt arbete, har energi kvar till sin fritid, känner sig kreativare, blir friskare och fattar bättre beslut.

Vägen till ett friskare företag

Vägen till ett friskare företag

Med föreläsningar inspirerar Funmed ledningsgrupper, avdelningar eller hela företag till ett långsiktigt hälsosamt liv med ökad livskvalitet för individen och ett effektivare och kreativare arbetsliv. Om behovet finns kan vi även gå på djupet med enskilda individer. Med fördjupade analyser kan vi komma tillrätta med befintliga obalanser och sjukdomstillstånd.

Hur mycket kostar det att inte vara frisk?

Har du någon gång ställt dig frågan hur mycket det kostar företaget när du eller någon annan i personalen är sjuk och frånvarande en längre tid? Som ledare och högpresterande kan några månaders frånvaro leda till stora förluster och långtgående konsekvenser.

Att mäta är att veta och det motiverar

Funmed erbjuder en mängd olika alternativ för att mäta stressnivåer och hälsomarkörer, som blodsocker och kroppssammansättning. Genom att få insikt i din nuvarande situation kan du hitta motivation att sträva efter förbättring.

Så funkar det

Genomgång av behov

I den första kontakten ligger fokus på att förstå företagets behov och vilken typ av aktiviteter ni önskar. Funmed erbjuder inspirerande föreläsningar för större och mindre grupper och även medicinsk konsultation för de medarbetare som behöver det.

Upplägg av program

Baserat på behov skräddarsyr vi ett upplägg med föreläsningar kring stress, kost, sömn och rörelse. Vi kallar föreläsningsserien Hälsohjulet. Till det adderar vi mätningar, workshops eller gruppcoachning. Allt för att inspirera till hälsofrämjande aktiviteter för att förbättra medarbetarnas hälsa och mående.

Återkommande aktiviteter

Kontinuitet är nyckeln när det gäller hälsofrämjande aktiviteter. Det tar tid att åstadkomma livsstilsförändringar och det går allra bäst när man har stöd av varandra. Funmed finns till hands i det långsiktiga arbetet – det är då vi kan göra skillnad!

Vill du veta mer?

    image

    Funmed har bred erfarenhet av att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter. Kontakta Emelie Jabbari (emelie.jabbari@funmed.se) eller Sara Eklöf Kojhassarly (sara.eklof@funmed.se) för ett upplägg som passar just ditt företag.