Kvinna under gula höstlov

Vi vänder vården

Funmed använder digitaliserad funktionsmedicin för att skifta vårdens fokus på behandling av sjuka till att hålla folk friska genom att förutsäga och identifiera sjukdomsorsaker på ett tidigt stadium. Vårt mål är att på global nivå reversera och förebygga kroniska sjukdomar.

Vi erbjuder framtidens förebyggande vårdmodell redan idag

Störst i Europa och näst störst i världen

Funmed är ett disruptivt vårdbolag som erbjuder precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund. Vårt mål är att transformera dagens sjukvård från reaktiv till proaktiv och konvertera kroniskt sjuka till kroniskt friska. Som Europas största – och världens näst största – funktionsmedicinska läkarklinik jobbar vi för att skapa livslång hälsa hos våra patienter.

Funktionsmedicin – precisionshälsa i praktiken

Det nuvarande arbetssättet är att behandla patienter med de metoder som anses vara bäst för hela patientgrupper. Nu inleder vi en epok med individualiserad vård för att kontinuerligt förbättra patientens hälsa i takt med att nya data samlas in. Vi kan lättare identifiera avvikelsemönster och på sikt hitta varningstecken på ökad sjukdomsrisk. Det ger möjlighet att snabbt sätta in behandling eller förebyggande åtgärder. Med breda frågeformulär, avancerade labbtester och AI-stöd kartlägger vi varje individ och levererar funktionsmedicinsk vård i världsklass.

Att förstå sin egen hälsa

Funktionsmedicin ger också de nödvändiga kunskaper som behövs för att etablera god hälsa: förståelse för kostens och näringens inverkan på kroppen, mag-tarmfunktionens kopplingar till ohälsa och hur man ger stöd till varaktiga beteendeförändringar, inklusive individualiserade råd om kost, motion, sömn och stresshantering.

Funmeds medlemskap – vägen till ett friskare liv

Funmed erbjuder sina medlemmar möjlighet att agera utifrån sina hälsodata för att uppnå livslång hälsa och optimerad prestation. Som medlem får man långsiktigt stöd från ett dedikerat vårdteam och därmed stor chans att förändra sitt liv för gott. Vårdarbetet sker fysiskt på våra kliniker, men också digitalt genom vår egenutvecklade app, där man alltid har sitt vårdteam och sina hälsodata lätt tillgängliga.

För att förstå framtiden behöver man förstå historien

Funktionsmedicin skapades i USA redan 1991, men ingen har hittills lyckats skala upp den eftersom det noggranna och individualiserade arbetssättet är tidskrävande och kostsamt. Funmed kan med sin strukturerade arbetsprocess, via den egenutvecklade plattformen Funmed FMX, bli först med att skapa förutsättningar att effektivisera funktionsmedicin och på bred front föra ut det nya paradigmet till världens befolkning.

Funmed grundades 2014 baserat på 15 års gedigen erfarenhet samt starkt präglat av forskningsvärldens fokus på fakta och strukturerade, upprepningsbara processer. På Funmed inhämtar vi stora mängder information om våra patienter för att med hög precision kunna ta fram individualiserade behandlingsprotokoll.

Tack vare att vi ställer samma frågor till alla våra patienter och i stort sett utför samma labbtester, lär vi oss hela tiden mer, både om den enskilda patienten men också om våra olika patientgrupper. Det gör att vi med hög precision kan ta fram, utveckla och förbättra våra individanpassade behandlingsprotokoll baserat på fakta och tidigare utfall.

I dagsläget går 64 procent av sjukvårdsbudgeten till att behandla kroniska livsstilssjukdomar och endast 3 procent till prevention. Huvudfokus i konventionell vård är symtomlindring. Detta orsakar kortare livslängd och lägre livskvalitet. Majoriteten av dessa 64 procent går framgångsrikt att behandla med funktionsmedicinsk vård.

Vill du veta mer?

  image

  Vi berättar gärna mer om Funmeds vision och varför vi är övertygade om att vi kan förändra västerländsk sjukvård.

  Peter Martin​

  peter.martin@funmed.se​

  +46 73 025 25 25

  Martin Engberg ​

  martin.engberg@funmed.se

  +46 70 789 98 89​

Styrelse

  Ledning