Friska kvinnor

Funmed tar sig an epidemin av livsstilssjukdomar med Funmed FRISK KVINNA

Äntligen finns det ett alternativ där ett vårdteam samarbetar på ett strukturerat och individanpassat sätt för att bygga upp och bibehålla kvinnors hälsa. Med vårt nya medlemskap, Funmed FRISK KVINNA, siktar vi på att göra verklig skillnad med hjälp av kost, näring och livsstil.

Vi vet att många kvinnor är intresserade av att aktivt ta ansvar för sin hälsa för att hålla sig friska långt upp i åren. Samtidigt pekar forskningen mot att det finns hög risk att drabbas av kronisk sjukdom längre fram i livet. Idag läggs endast tre procent av vår sjukvårdsbudget på förebyggande hälsoarbete, trots att vi vet att många av våra livsstilssjukdomar – som sedan utgör en betydande kostnad för individensjukvården och samhället – är möjliga att förebygga eller till och med reversera.

Vi vet också att det cirkulerar mycket information om hälsa och livsstil, information som kan vara både motsägelsefull och förvirrande. Med Funmed FRISK KVINNA vill vi erbjuda en kompass för att navigera bland livsstilsråd och hälsofakta. En kunskapsskola som ger de rätta verktygen.

Funmed FRISK KVINNA är ett unikt koncept som omfattar:

  • blodprov speciellt för kvinnor, med markörer kopplade till risk för folksjukdomar – inkluderar allmänhälsa, prediabetes, inflammation, näringsstatus och sköldkörtelfunktion

  • hälsomarkörer som mäts i blod årligen. Första året ingår dessutom ett extra omprov.

  • mätning av biometriska viktiga värden som midjemått, BMI och blodtryck

  • analys av livsstilsvanor som tydligt visar personliga fokusområden

  • regelbundna samtal med hälsocoach

  • hälsoplan med skräddarsydda uppgifter och utmaningar

  • exklusiva medlemsbrev och webbinarier

  • medicinskt granskade artiklar för inspiration och kunskap.

Genom regelbundna livsstilsskattningar och blodanalyser följer vi hälsoutvecklingen utifrån optimala värden och tar fram en skräddarsydd kost- och livsstilsplan som följs med hjälp av den funktionsmedicinska hälsocoachen.

Funmed FRISK KVINNA är mer än bara ett medlemskap – det är en hälsorevolution!

Funmed FRISK KVINNA ökar förutsättningarna för ett långt och friskt liv och deltagarna i vårt pilotprojekt uttryckte många positiva upplevelser:

”Blandningen av det personliga mötet med hälsocoach och en objektiv bedömning med blodprov som grund, så att det inte bara bygger på mina subjektiva skattningar, gav mycket.”

”Jättejättebra. Kände direkt när jag läste om produkten att detta som koncept vill jag ha och det passar mig. Mycket positivt.”

På Funmed brinner vi för att bidra till förändring. Vi har kunskapen om hur kvinnor kan minska risken för 80 procent av de vanligaste folksjukdomarna – och den kunskapen vill vi dela med oss av. Hälsa är en framtida styrka och FRISK KVINNA är kompassen på resan mot ett längre, starkare och friskare liv.

Nu ser vi fram emot att välkomna många fler kvinnor som vill vara del av vår växande gemenskap. Vägen till långsiktig hälsa börjar här och nu!

Annika Rane

Text

Publicerad 11 december 2023

Dela artikeln på