Funmed och naprapatförbundet LD

Funmed och Naprapatförbundet i samarbete

Nu inleder Funmed ett samarbete med Svenska Naprapatförbundet. Samarbetet innebär att funktionsmedicin får större spridning och blir tillgängligt för flera.

Svenska Naprapatförbundet är yrkesförbundet för naprapater. Förbundet stödjer forskning, sätter upp etiska regler för naprapater, arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete och patientsäkerhetsfrågor samt stimulerar till kvalificerad fortbildning.

Förbundet har nära 1 200 medlemmar som är verksamma över hela landet. Som medlem i förbundet har man en godkänd utbildning från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Naprapat är en skyddad yrkestitel och det krävs att man är legitimerad eller genomför sitt praktikår efter naprapatexamen för att få kalla sig naprapat.

Mer information om verksamheten hittar du på Naprapatförbundets hemsida.

Anders Mattsson-Coll, förbundschef:

”Svenska Naprapatförbundets centrala uppgift är att skapa medlemsnytta och bra förutsättningar för naprapater att bedriva sin verksamhet. En del i det uppdraget är att skapa samarbeten med intressanta partner och vi tror att Funmed kan erbjuda kompetens som vi själva inte har och som kompletterar en naprapats verksamhet på ett bra sätt."

”Naprapater arbetar normalt inte med funktionsmedicin om de inte gått någon vidareutbildning inom området, men alla naprapater har ett holistiskt och biopsykosocialt synsätt. Just det synsättet på patienten och viljan att involvera patienten i tillfrisknandet tror vi är något som stämmer väl överens med såväl naprapaters som Funmeds sätt att arbeta, vilket gör att vi kan komplettera varandra väl med våra olika kompetenser."

Så arbetar Naprapatförbundet och Funmed tillsammans mot en friskare värld

Samarbetsavtalet innebär en fantastisk chans att sprida budskapet om funktionsmedicin till en bredare skara. Vi vill lära av varandra och bidra till ömsesidigt kunskapsutbyte med målet att få en friskare befolkning. Tillsammans kan vi ta hand om hela människan genom våra olika kunskapsområden.

Nils Edelstam, chefsläkare Funmed:

”Vi känner oss entusiastiska över att inleda detta samarbete med Svenska Naprapatförbundet. Funmed, som Europas ledande klinik inom funktionsmedicin, strävar efter att erbjuda vetenskapligt baserade och holistiska behandlingsmetoder för att förbättra människors hälsa och livskvalitet. Genom att samarbeta med naprapaterna kan vi erbjuda en mer heltäckande vård där vi drar nytta av varandras unika kompetenser för att lösa hälsoutmaningar som en enskild yrkesgrupp kanske inte kan hantera på egen hand. Vi ser fram emot att tillsammans arbeta för att skapa en friskare värld och göra funktionsmedicin tillgänglig för ännu fler människor.”

Vårt samarbete kommer att synas i olika kanaler, håll ögonen öppna för fina erbjudanden!

Publicerad 07 september 2023

Dela artikeln på