Kvinna dricker kaffe och tittar ut genom fönstret.

Trötthet, nedstämdhet och menssmärtor

Trötthet, nedstämdhet och kraftiga menssmärtor var några av de symtom som fick Leila att söka sig till Funmed.

Så här blir du patient

– Det var så mycket som hindrade mig från att göra det jag ville. Jag hade mycket skam- och skuldkänslor för jag trodde det var något fel på min person, säger Leila som är 34 år. Har man inte en god grundhälsa när man är ung känner man en stor hopplöshet inför framtiden.

Leila hade en lång lista av vad hon beskriver som diffusa problem när hon kom till Funmed. Hon hade koncentrationssvårigheter, två myom i livmodern, håravfall, ont i knäna vid knäböjning, besvärlig pollenallergi, svårighet att gå ner i vikt och problem med finnar.

– Jag har många gånger sökt den vanliga sjukvården för mina besvär och prövat olika saker. Inget förändrade nämnvärt hur jag mådde.

Leila har haft sina besvär sedan gymnasieåren. Studierna var jobbiga för hon hade ingen energi.

– Jag blev nedstämd av att känna att jag inte kunde fullfölja något. Det blev en ond spiral när jag inte hittade någon väg ut. Jag såg jämnåriga ta sig vidare till nästa fas i livet men jag hade inget bränsle för att ta mig vidare. Utan energi orkar man inte koncentrera sig. Det kändes också hopplöst att jag inte kunde gå ner i vikt, trots att jag tränade mer än de flesta. Jag spelade basket på elitnivå tills jag var 22 år och därefter fortsatte jag med regelbunden träning. Men någon viktnedgång märktes inte.

Läget kändes hopplöst.

– Jag sökte mig till Funmed, de avsätter mycket mer tid för varje patient och använder en större provtagningsarsenal. De kan se samband mellan olika problem, säger Leila. Det var en lättnad när jag kom dit. Min läkare Linus Mårtensson lyssnade noga och sa att det är ganska vanligt att ha många diffusa besvär.

Leilas behandlingsplan hade effekt

Efter första besöket fick Leila en preliminär behandlingsplan som gick ut på att utesluta socker, mejeriprodukter och gluten ur kosten. När svaren på alla proverna kommit visade det sig att Leila hade väldigt låga värden på vissa vitaminer. Hon hade också tecken på läckande tarm och SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, som betyder överväxt av bakterier i tunntarmen. En tidigare okänd överkänslighet mot ägg hittades också.

– Jag fick en ny behandlingsplan och det innebar att bara äta kött, fågel och fisk, inga grönsaker men däremot olika tillskott. Jag var mycket motiverad och beredd att ta till mig vägledningen för att må bättre.

Redan efter en dryg månad försvann menssmärtorna. Vid återbesöket efter tre månader hade problemet med SIBO halverats.

– Jag hade haft skyhöga SIBO-värden, så det var bra att de minskade, men de ska ner till 0.

Linus rekommendation var att fortsätta med kosten och tillskotten samt en antibiotikakur. Efter sommaren hade SIBO:n minskat ytterligare, men lite fanns fortfarande kvar.

– Jag kände att kroppen började må mycket bättre, men jag var fortfarande nedstämd. Linus förklarade att det mentala tar längst tid för återhämtning, särskilt som jag varit nära utbrändhet. Men jag var otålig och tappade fortfarande hår och hade mycket mjäll som jag ville skulle försvinna.

Linus föreslog då att pröva en ännu striktare kost en period: att bara äta det som kommer från nötkreatur minus mejeriprodukter. Leila behövde framför allt mer fett.

– Nu har jag gått ner 20 kilo. Och jag har ändå ätit så mycket jag velat. Med en så fettrik kost behöver man inte äta så mycket för att bli mätt. Det har varit skönt att inte ha några begränsningar, berättar Leila.

Ännu mer positivt är att ett av myomen har försvunnit. Det gläds Leila mycket åt, särskilt som det hade kunnat förhindra henne från att få barn. Energin har också börjat återkomma och hon har lyckats genomföra en kortare kurs under hösten.

Leila har ett nytt besök inbokat för att se hur hennes värden utvecklats.

– Jag är kanske inte ända framme, men jag känner stor skillnad och jag är på väg. Det är en fantastisk skillnad i hur jag mår enbart genom att ändra kosten.

I början var det dock svårt med den radikala omställningen, det tog nästan en månad att vänja sig. En bonus var att det starka sockersuget försvann snabbt.

– Det har också varit lättare att ändra kosten när jag jobbat hemifrån under pandemin. Det är mycket socialt kring ätande på jobbet med fika och gemensamma luncher.  Nu har jag inte behövt förklara för andra varför jag äter som jag gör och det har varit skönt, säger Leila.

Dr Linus Mårtensson om Leilas resa mot bättre hälsa

– Jag är egentligen inte förvånad över att Leila mår mycket bättre nu. Hon har som ett led i behandlingen radikalt ändrat sin kost och det har gett stor effekt i kroppen, säger Linus Mårtensson, läkare på Funmed.

– Det är inte alla som klarar av att förändra sin kost och livsstil i så pass hög utsträckning, påpekar han vidare. En stor del av framgången med en behandling ligger i patientens möjlighet att lägga om livsstilen. Teamet på Funmed lyssnar på patienten och ger stöd i arbetet med de förändringar som behövs.

I grunden är Leila en frisk person, men hon sökte upp Funmed eftersom hon besvärades av en rad symtom som ändå hämmade hennes liv.

Vid första besöket samtalade Linus och Leila mest kring hennes besvär och det långa hälsoformuläret hon fyllt i. Linus gjorde även en omfattande undersökning där han noterade möjliga näringsbrister och fynd som talade för ökad genomsläpplighet i tarmen, så kallad läckande tarm.

Den preliminära behandlingsplanen, innan alla provsvar kommit, syftar till att ge en kickstart i rätt riktning. För Leila innebar den att hon framför allt skulle försöka undvika sådant som skapar inflammation i kroppen. Efter ett par månader, när svaren på alla tester kommit, kunde Linus bättre förstå vad Leilas symtom berodde på.

– Vi fann bland annat en obalans i tarmfloran, avseende både bakterier och svamp, samt en tendens till autoimmunitet. Hon hade även en ganska kraftig bakteriell överväxt i tunntarmen (SIBO) med både metan- och vätgasproducerande bakterier.

Provsvaren visade också tecken på olika näringsbrister. Omega 3-nivån hos Leila var låg, vilket i kombination med höga nivåer av mer inflammatoriska fettsyror kan innebära ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och tecknen på ökad genomsläpplighet i tarmen var tydliga.

– Relaterat till vad proven visade kan vi se direkta kopplingar till Leilas symtom och det kan ge ledtrådar till grundorsakerna. Näringsbrister kan till exempel vara relaterat till för lite saltsyra i magsäcken. Låg mängd saltsyra försämrar nedbrytningen av födoämnen vilket försvårar upptag av näringsämnen i tarmen, berättar Linus.

Testresultaten avslöjade även överkänslighet mot ägg, spannmål, jordnötter och mjölk, något Leila inte märkt av själv.

Leila fick behandling för SIBO och SIFO (svampöverväxt i tunntarmen) i form av i första hand örtpreparat. Senare ordinerade Linus även antibiotika och ett receptbelagt svampmedel eftersom den första kuren inte haft tillräcklig effekt. Leila fick även en rad kosttillskott.

– Egentligen bör maten du äter ge alla näringsämnen, men faktorer som en skadad tarmslemhinna, SIBO, svampöverväxt, låg saltsyrahalt och en kost som saknar näringsämnen bidrar alla till ett försämrat näringsupptag. Det gör att patienter kan behöva tillskott en period, säger Linus.

Efter samtal med Linus om olika kosthållningar valde Leila att prova karnivorkost, vilket innebär att man bara äter mat från djurriket och ingenting från växtriket.

– Det kan låta som en kontroversiell diet, men allt fler patienter väljer faktiskt den här typen av kosthållning under en kortare eller lite längre period. Många upplever tydliga förbättringar, berättar Linus.

Kött och inälvsmat av hög kvalitet är bland det mest lättsmälta och lättupptagliga för mag-tarmkanalen. Tvärtemot vad många tror är de här livsmedlen bland de mest näringstäta man kan äta, samtidigt som de i många fall ger minskad inflammation.

– Vi möter patienter med många olika kosthållningar och vi är noga med att inte lägga någon värdering i det. Alla ska självklart få äta precis som de vill, säger Linus. Det vi gör är att presentera fakta. Jag brukar beskriva mig själv som en något mer välinformerad coach som kan hjälpa och ge vägledning åt patienten när det gäller val av kost och andra livsstilsfaktorer.

Linus berättar att det i slutänden naturligtvis är patienten som bestämmer hur hen vill äta och leva.

– Vi säger aldrig åt våra patienter att de måste äta på ett visst sätt.

Att ett av Leilas myom försvunnit, liksom mensvärk, hud- och hårbesvär och andra symtom, tycker Linus är naturligt och något som det är vanligt att man ser under behandlingen. Kostförändringarna har helt enkelt gett Leilas kropp rätt förutsättningar för att läka och fungera normalt, vilket är hela tanken med funktionsmedicin.

Leilas behandling fortsätter nu och det är hjärntröttheten som återstår. Det tar ofta längre tid att bli av med den typen av besvär; kroppen behöver mer tid till att ställa om sig. Hudåkommor och vissa typer av magbesvär svarar ofta snabbt på behandling, medan långvarig trötthet kan ta längre tid att få ordning på.

– Vi har lagt upp en ny behandlingsplan och prövar nu olika tillskott för att ge energin en extra push. Det är preparat som finns på hälsokosten och som kan ge en välbehövlig knuff till kroppen och mitokondrierna som producerar vår energi, avslutar Linus.

Funmed

Text

Linus Mårtensson, leg. Läkare

Medicinsk granskning

Publicerad 25 augusti 2021

Dela artikeln på