Insidan av tarm i närbild

Ny behandlingsmetod för SIBO

Funmed har inskrivet i sin vision att vi skall bidra till medicinsk vetenskap. Vi vill förändra världen genom att förändra vården – på vetenskaplig grund. Det här är Funmeds första vetenskapliga publikation.

Den första artikeln, som är antagen av tidskriften BMC Gastroenterology för review är alltså inte godkänd för publikation ännu, men finns på nätet som "pre-print", dvs till allmän beskådan under tiden externa forskare gör sin bedömning av artikeln.  

Titeln lyder:  

”A Zero Carbohydrate, Carnivore Diet can Normalize Hydrogen Positive Small Intestinal Bacterial Overgrowth Lactulose Breath Tests: A Case Report” 

Peter Martin, Martina Johansson, Annelie Ek 

 Här följer en svensk översättning av “Abstract” (engelska sammanfattningen):  

“Sammanfattning:  “Small intestinal bacterial overgrowth“ (SIBO) är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av en överdriven bakterietillväxt i tunntarmen. Kliniska symtom kan vara ospecifika (dyspepsi, uppblåsthet eller obehag i buken). Ändå kan SIBO orsaka allvarlig malabsorption, allvarlig undernäring, immunreaktioner och bristsyndrom. Den här retrospektiva fallserien beskriver sex patienter med positiv väte-SIBO i laktulos–andningstester.  

Patienterna valde mellan olika terapeutiska alternativ och samtyckte till en näringsintervention baserad på en fiber- och kolhydratfri karnivorkost, som sträckte sig över två till sex veckors tid. Motiveringen för denna kostbehandling baserades på tanken att opportunistiska, kolhydratälskande bakterier och metanogener sprider sig i tunntarmen om de naturliga barriärerna i mag-tarmkanalen har försvagats på grund av stress, sjukdom, medicinering etc.  

En kolhydratfri karnivorkost bestående av endast animaliskt fett och protein skulle i huvudsak kunna eliminera dessa kolhydratälskande bakterier genom att svälta ut dem samtidigt som den ger tillräckligt med kalorier och näringsämnen. SIBO-bakterier lever på kolhydrater och fibrer och svälter när dessa makronäringsämnen elimineras.  

Den hittills mest kliniskt framgångsrika dieten för behandling av SIBO är elementalkost: en blandning av enkla aminosyror, fetter, sockerarter och vitaminer i flytande form. Elementalkost kan resultera i 80-84% remission av SIBO på bara 2-3 veckors behandling. Den nuvarande fallserien på sex patienter från vår klinik för funktionsmedicin visar för första gången att en fiber-och kolhydratfri karnivorkost har potentialen till en lika god effekt eller bättre, men med den extra fördelen att den är mer välsmakande och mer lämpad för hyperglykemiska patienter och patienter med insulinresistens. Karnivorkost är kostnadseffektiv, lättillgänglig och enligt våra observationer resulterar den i bättre tillfredsställelse efter måltider och minskar sötsug.” 

För dig som vill läsa hela artikeln eller titta på graferna som visar effekten av behandlingen så hittar du studiens pre-print-version HÄR 

Funmed

Text

Dela artikeln på