Experter på att hitta de bakomliggande orsakerna till dina besvär

Hos oss tas du omhand av legitimerade läkare och sjuksköterskor samt hälsocoacher. Alla med mångårig erfarenhet, utbildning i funktionsmedicin och specialkunskap i att tolka avancerade labbresultat.

Why trust funmed landing banner

Med hela patienten i fokus

iStock-1160947518.jpg

Bred kunskap och genuin omtanke

Våra läkare är både konventionellt skolade och har djup funktionsmedicinsk kunskap. Deras mål är alltid att hjälpa patienten att komma tillrätta med sina problem – inte bara lindra symtomen.

Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-804228794.jpg

Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-1128050897.jpg

Med hela patienten i fokus

Varje människa är unik. Därför bemöter vi varje patient som just den individ hon är. Vi tar hänsyn till alla delar i hennes liv och arbetar utifrån det fram en anpassad plan.

Behandlingsprocessen

Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1

Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2

Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3

Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4

Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bla blod, urin, avföring och utandning kontrolleras.

5

Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6

Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till, och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7

Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8

Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health

Våra anställda

Vi som hjälper dig

Hos oss finns läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher. Tillsammans tar vi reda på vilken behandling som passar dig.

All personal

Behandlingsprocessen

Vägen till en bättre hälsa

Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa och ditt välmående, för ett längre och friskare liv.

Vår behandlingsprocess