Sann och varaktig hälsa kommer inifrån – ta kontrollen och hjälp hälsan på vägen.

Hos Funmed behandlar vi problemen istället för att bara lindra symtomen.

Boka tid

Vi tar ett helhetsgrepp om din hälsa

iStock-1160947518.jpg

Bred kunskap och genuin omtanke

Våra läkare är både konventionellt skolade och har djup funktionsmedicinsk kunskap. Deras mål är alltid att hjälpa patienten att komma tillrätta med sina problem – inte bara lindra symtomen.

Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-804228794.jpg

Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-1128050897.jpg

Med hela patienten i fokus

Varje människa är unik. Därför bemöter vi varje patient som just den individ hon är. Vi tar hänsyn till alla delar i hennes liv och arbetar utifrån det fram en anpassad plan.

Behandlingsprocessen

Vägen till en bättre hälsa och ett friskare liv

journey towards better health
1

Hälsoenkät

Det första du får göra är att besvara vår omfattande hälsoenkät online. Vi vill också att du beskriver din sjukdomshistoria för oss. Dessa tillsammans kommer att utgöra en bra grund för vårt arbete.

2

Läkarens inläsning

Läkaren läser in sig på svaren i din enkät. Mot bakgrund av dessa, samt läkarens tidigare erfarenhet, kan hen få en första uppfattning om vad dina utmaningar består av.

3

Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och tittar efter synliga avvikelser i exempelvis hår, hud och naglar. Vi bestämmer vilka tester som ska göras samt upprättar en arbetshypotes.

4

Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du tid för provtagning. Labbtesterna är en kombination av blod-, urin-, avförings- och utandningsprover.

5

Analys

Resultaten av dina labbtester kommer omkring 4-5 veckor efter provtagningen. Din läkare gör en grundlig analys av dina mätvärden och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6

Case review

Tillsammans går vi igenom vad som framkommit. Du får verktyg för att utveckla din hälsa och vi diskuterar huruvida du behöver coachning från oss för de rekommenderade livsstilsförändringarna.

7

Hälsocoach

Våra hälsocoacher är experter på kost, livsstilsråd och beteendeförändringar. De blir ditt stöd på vägen, och ger dig individuellt anpassade råd för att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar.

8

Återbesök

Du kan välja att boka in ett återbesök omkring tre månader efter din case review. Då diskuterar vi hur du mår, vilken utveckling som skett sedan sist och hur du bör gå vidare.

journey towards better health
banner

Våra paket

Olika paket för olika behov

Vi har flera olika paket att välja mellan – allt för att passa just dina behov.

Våra paket
banner

Boka tid

Vill du ta tag i din hälsa

Välkommen att boka en tid hos oss. Du når oss även på telefonnummer 010-160 60 77.

Boka tid