Vi hjälper dig till ett friskare liv

Vill du ta ett helhetsgrepp om din hälsa och behandla de underliggande orsakerna till dina hälsoproblem? Våra läkare är traditionellt skolade och har dessutom fördjupad kunskap om precisionshälsa och funktionsmedicin. Vi hjälper dig att ta kontroll över din hälsa.

Boka rådgivning
Sommarerbjudande

Coachning och individanpassad kostplan för sommaren!

Säkerställ din kostplan i sommar tillsammans med en av Funmeds funktionsmedicinska coacher. Vi ger råd kring din hälsa och kost, samt lägger upp en plan för sommaren eller som start till hösten. Du får även tillgång till vår app och kostplanerare. Coachningen kostar 490 kronor och du träffar din coach online, så spelar det ingen roll var du befinner dig i sommar!

Boka tid
Vill du rådfråga oss?
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i det här formuläret så hör vi av oss! 

När du har skickat in formuläret återkommer vi till dig så fort vi kan. Av GDPR-skäl ber vi dig att inte ange känslig medicinsk information när du beskriver ditt ärende i formuläret. Vi kommer att ringa upp dig och du har då möjlighet att berätta mer om din situation.  

Om du redan är patient på Funmed ber vi dig att kontakta oss på den e-postadress som gäller för patienter. 

Vi tar ett helhetsgrepp om din hälsa
iStock-1160947518.jpg
Bred kunskap och genuin omtanke

Våra läkare är traditionellt skolade och har dessutom fördjupad kunskap om precisionshälsa och funktionsmedicin. Deras mål är alltid att hjälpa patienten att komma tillrätta med sina problem – inte bara lindra symtomen.

Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-804228794.jpg
Vetenskapligt och faktabaserat

Våra behandlingsmetoder vilar på forskning och vetenskap. Med hjälp av omfattande hälsomätningar och laboratorieutvärderingar får vi tydliga svar på vad som behöver åtgärdas.

iStock-1128050897.jpg
Med hela patienten i fokus

Varje människa är unik. Därför bemöter vi varje patient som just den individ hon är. Vi tar hänsyn till alla delar i hennes liv och arbetar utifrån det fram en anpassad plan.

Behandlingsprocessen
Vägen till en bättre hälsa och ett friskare liv

journey towards better health
1
Hälsoenkät

Det första du får göra är att besvara vår omfattande hälsoenkät online. Vi vill också att du beskriver din sjukdomshistoria för oss. Dessa tillsammans kommer att utgöra en bra grund för vårt arbete.

2
Läkarens inläsning

Läkaren läser in sig på svaren i din enkät. Mot bakgrund av dessa, samt läkarens tidigare erfarenhet, kan hen få en första uppfattning om vad dina utmaningar består av.

3
Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och tittar efter synliga avvikelser i exempelvis hår, hud och naglar. Vi bestämmer vilka tester som ska göras samt upprättar en arbetshypotes.

4
Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du tid för provtagning. Labbtesterna är en kombination av blod-, urin-, avförings- och utandningsprover.

5
Analys

Resultaten av dina labbtester kommer omkring 4-5 veckor efter provtagningen. Din läkare gör en grundlig analys av dina mätvärden och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6
Resultatgenomgång (case review)

Tillsammans går vi igenom vad som framkommit. Du får verktyg för att utveckla din hälsa och vi diskuterar huruvida du behöver coachning från oss för de rekommenderade livsstilsförändringarna.

7
Hälsocoach

Våra hälsocoacher är experter på kost, livsstilsråd och beteendeförändringar. De blir ditt stöd på vägen, och ger dig individuellt anpassade råd för att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar.

8
Återbesök

Du kan välja att boka in ett återbesök omkring tre månader efter din case review. Då diskuterar vi hur du mår, vilken utveckling som skett sedan sist och hur du bör gå vidare.

journey towards better health
banner

Våra paket

Olika paket för olika behov

Det finns flera olika paket att välja mellan – allt för att tillgodose just dina behov.

Våra paket
banner

Boka ett rådgivningssamtal

Vill du veta hur precisionshälsa och funktionsmedicin kan hjälpa dig?

Boka ett rådgivningssamtal med en av Funmeds legitimerade läkare för att få veta mer om precisionshälsa på funktionsmedicinsk grund.

Boka rådgivning