När medarbetarna mår bra, mår företaget bra.

Dina medarbetare är företagets främsta tillgång. Så se till att ta hand om dem. När var och ens långsiktiga hälsa prioriteras, ökar även chanserna för företaget att blomstra. Genom att jobba proaktivt med att optimera de anställdas hälsa, kommer ni att få medarbetare som mår bra och är produktiva längre.

Se våra paket

Stärk företaget – inifrån och ut

iStock-1254330043.jpg

Olika lösningar för olika behov

Funmed erbjuder individanpassade program för såväl ledningsgrupper som enskilda individer. Vi kan också genomföra screening av övergripande hälsostatus för hela företagets medarbetare.

Faktabaserade behandlingar

Med hjälp av avancerade tester från några av världens bästa funktionsmedicinska labb får vi fram, svart på vitt, vad som behöver åtgärdas.

iStock-1169924346.jpg

Faktabaserade behandlingar

Med hjälp av avancerade tester från några av världens bästa funktionsmedicinska labb får vi fram, svart på vitt, vad som behöver åtgärdas.

iStock-1208195001.jpg

Individuell behandlingsplan

Varje individ är unik, med sina egna förutsättningar och hälsomål. Därför är våra behandlingsplaner individuellt utformade.

Behandlingsprocessen

Vägen till bättre hälsa

journey towards better health
1

Hälsoenkät

Du får besvara vår hälsoenkät online och beskriva din sjukdomshistoria.

2

Läkarens inläsning

Läkaren tar del av dina enkätsvar och får en första bild av dina utmaningar.

3

Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och upprättar en arbetshypotes.

4

Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du göra ett antal labbtester. Bland annat blod, urin, avföring och utandningsluft kontrolleras.

5

Analys

Din läkare analyserar svaren från labbtesterna och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

6

Case Review

Vi går igenom vad vi har kommit fram till, och du får verktyg för att optimera och utveckla din hälsa.

7

Hälsocoach

Våra hälsocoacher ger dig individuellt anpassade råd gällande din kost, träning, stresshantering och sömn.

8

Återbesök

Vi diskuterar hur du mår och vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om några ytterligare tester behövs.

journey towards better health
banner

Våra paket

Olika paket för olika behov

Vi har flera olika paket att välja mellan – allt för att passa just dina behov.

Våra paket
banner

Kontakt

Hör av dig

Våra läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher står redo att hjälpa dig till ett starkare och friskare liv. Kontakta oss för ett första samtal.

Kontakta Funmed