Prispolicy

Funmed är en kedja av privata läkarmottagningar som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället. Vi använder en unik modell där vi jobbar systematiskt och gör en stor kartläggning av patientens biokemi, tarmflora och näringsstatus. Detta ligger sedan till grund för effektiva individualiserade behandlingsplaner.

Att arbeta inom funktionsmedicin skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Utbildningen sker under loppet av flera år dels i Sverige (www.funmedacademy.se), dels i USA och bekostas helt på egen hand utan subventioner. Vi arbetar hårt för att hänga med i kunskapsutvecklingen och kunna erbjuda bästa möjliga service.

Denna typ av hälsovård är tidskrävande och som läkare utvärderar man funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden, vilket kan kännas svårt i ett land som Sverige där man inte är van att betala för sjukvård. De första sex månaderna hos Funmed kostar oftast mellan 30 000 – 50 000 SEK beroende på val av provtagnings- och behandlingspaket och uppföljande återbesök, telefonrådgivningar, ytterligare provtagning och kosttillskott. De omfattande funktionsmedicinska labtesterna är det som gör att våra läkare kan ge dig helt nya insikter i din hälsa och dessa utgör den enskilt största delen av kostnaderna. Våra patienter brukar dock ha inställningen att detta inte är en kostnad utan en investering, med livslånga lärdomar – för hälsa och välmående. Alla våra patienter lär sig mycket om sig själva.

Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi på Funmed jobbar därför hårt för att sprida vår typ av funktionsmedicin inom Sverige genom att erbjuda läkare att jobba med FunMeds genomarbetade system. Funmed kommer att växa snabbt de kommande åren.

Om taxa och kostnader

”Nybesök 60 min” innebär en grundlig genomgång av din situation. Du svarar på 300 frågor i online-formulär. Funmeds läkare läser och sammanfattar dina svar innan ert möte, där det också ingår en grundlig kroppslig undersökning (utgår om du valt online-konsultation). Ni planerar vilka prover du skall ta och du får en kortfattad preliminär behandlingsplan. ”Nybesök 60 min” ingår i alla behandlingspaket och inkluderar läkarens för- och efterarbete. Detta innebär att om du avbryter ditt paket efter ”Nybesök 60 min” utgår en kostnad på 7 500 SEK för besöket och läkarens förberedelser.

Andra besöket (”Case review”) tar 75 min och ingår också i alla behandlingspaket.

Läkaren har före besöket sammanställt alla dina provsvar och förklarar under besöket sin bedömning av resultaten. Ni enas om en behandlingsplan och eventuella nya provtagningar baserat på all ny information.

”Återbesök 40 min” kostar 2800 SEK. Bokas vid besöken på mottagningen eller online. Ibland krävs längre tid och då har vi ett ”Återbesök 60 min” t ex vid genomgång av större mängd provsvar/labrapport. Detta tar ca 60 min och kostar 3800 SEK. Alla återbesök kan ske på plats eller via videosamtal eller telefon.

Telefonrådgivning 15 min (OBS! endast för befintliga patienter), kostar 890 SEK för 15 minuter. Endast för kortare avstämning och för att få svar på enstaka frågor.

Kostnader för provtagning på provtagningscentral eller hos Funmeds sköterska tillkommer och kan kosta ca 100 – 500 SEK(beroende på prov och ställe) plus kostnad för laboratorieanalyser och transportkostnad (vanlig post eller DHL). En del standardanalyser görs på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat krävs dessutom att vi använder oss av de bästa ackrediterade labben som gör analyser inom funktionsmedicin-området och dessa finns utomlands. Inga prover tas utan att patienten accepterat kostnaden i förväg. Vi debiterar också kostnader för vanligt porto när vi skickar provtagningskit till patienter.

I de flesta fall kommer det i patientens individuella program att rekommenderas specifika kosttillskott för att återställa kroppens funktioner och påskynda läkningen. Vi diskuterar oss fram till vad vi prioriterar efter vad som passar din budget, men du bör veta att utgifter för kosttillskott tillkommer (12% moms på kosttillskott).

De flesta patienter som kommer till Funmed väljer ett behandlingspaket med mycket provtagning. ”Test, don’t guess!” är vår devis.

Förskrivning av läkemedel på recept kostar 150 SEK per gång läkaren förskriver.

Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 2400 SEK/timme.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan doktorn behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Betalningsalternativ

Huvudalternativet är att du får en faktura som skickas till din e-postadress. Betalningsvillkor i förekommande fall inom tio dagar. I det fall betalningen gäller labtester som skickas utomlands skall fakturan vara betalad innan proverna sänds. Om fakturan skall gå till ett företag behöver vi organisationnummer och kontaktuppgifter.