Prispolicy

Funmed är en kedja av privata läkarmottagningar som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället. Vi använder en unik modell där vi jobbar systematiskt och gör en stor kartläggning av patientens biokemi, tarmflora och näringsstatus. Detta ligger sedan till grund för effektiva individualiserade behandlingsplaner.

Att arbeta inom funktionsmedicin skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Utbildningen sker under loppet av flera år dels i Sverige (www.funmedacademy.se), dels i USA och bekostas helt på egen hand utan subventioner. Vi arbetar hårt för att hänga med i kunskapsutvecklingen och kunna erbjuda bästa möjliga service.

Denna typ av hälsovård är tidskrävande och som läkare utvärderar man funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden, vilket kan kännas svårt i ett land som Sverige där man inte är van att betala för sjukvård.

De omfattande funktionsmedicinska labtesterna är det som gör att våra läkare kan ge dig helt nya insikter i din hälsa och dessa utgör den enskilt största delen av kostnaderna. Våra patienter brukar dock ha inställningen att detta inte är en kostnad utan en investering, med livslånga lärdomar – för hälsa och välmående. Alla våra patienter lär sig mycket om sig själva.

Efterfrågan på våra tjänster är stor. Vi på Funmed jobbar därför hårt för att sprida vår typ av vård inom Sverige genom att erbjuda läkare att jobba med Funmeds genomarbetade system. Funmed kommer att växa snabbt de kommande åren.

Om taxa och kostnader

Nybesök 60 min innebär en grundlig kartläggning av din hälsa och situation. Du får besvara många frågor via ett online-frågeformulär. Funmeds läkare läser och sammanfattar dina svar inför ditt besök, som också omfattar en grundlig fysisk undersökning (utgår om du valt online-konsultation). Ni planerar sedan vilka prover du bör ta och du får en kortfattad preliminär behandlingsplan.

Nybesök 60 min ingår i alla våra hälsotjänster och inkluderar läkarens för- och efterarbete. Obs att det utgår en kostnad på 7 500 kr för själva besöket och läkarens förberedelser om du skulle välja att avbryta tjänsten efter att du varit på ditt nybesök (60 min).

Andra besöket (resultatgenomgång/case review) tar 75 min och ingår också i alla våra hälsotjänster.

Inför besöket sammanställer läkaren alla dina provsvar och går sedan igenom sin bedömning av resultaten med dig under besöket. Ni enas om en behandlingsplan och eventuella nya provtagningar baserat på den här resultatgenomgången.

Återbesök 40 min kostar 2 800 kr. Bokas vid besök på mottagningen eller online. Ibland krävs lite mer tid och då passar Återbesök 60 min,till exempel vid genomgång av en större mängd provsvar. Återbesöket på 60 min kostar 3 800 kr. Alla återbesök kan ske på plats eller via videosamtal (online) eller telefon.

Telefonrådgivning 15 min (Obs! Endast för befintliga patienter), kostar 890 kr för 15 minuter. Endast för kortare avstämning och för att få svar på enstaka (max tre) frågor.

Kostnader för provtagning på provtagningscentral eller hos Funmeds sköterska tillkommer och kan uppgå till ca 100–500 kr (beroende på prov och ställe) plus kostnad för laboratorieanalyser och fraktkostnad (med vanlig post eller DHL).

Vissa standardanalyser görs på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat använder vi även specialiserade, funktionsmedicinska analyser som bara görs hos ackrediterade labb utomlands. Inga prover tas utan att patienten accepterat kostnaden i förväg. Vi debiterar även portokostnad när vi skickar provtagningspaket till patient.

I de flesta fall kommer patientens individuella program att omfatta specifika kosttillskott i de fall de behövs för att korrigera brister och påskynda läkning. Vi diskuterar oss fram till vad vi prioriterar efter vad som passar din budget, men du bör veta att utgifter för kosttillskott tillkommer (12 % moms på kosttillskott).

De flesta patienter som kommer till Funmed väljer en hälsotjänst som inkluderar bred provtagning. ”Test, don’t guess!” är vår devis.

Läkemedel på recept kostar 150 kr per gång som läkaren förskriver.

Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 2 400 kr/timme.

I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan läkaren behöva ta ut en extra avgift på grund av att extra tid måste läggas på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om med dig i förväg.

Betalningsalternativ

Huvudalternativet är att du får en faktura som skickas till din e-postadress. Betalningsvillkor i förekommande fall inom tio dagar. I det fall betalningen gäller labtester som skickas utomlands skall fakturan vara betalad innan proverna sänds. Om fakturan skall gå till ett företag behöver vi organisationnummer och kontaktuppgifter.