Jobba med oss

Vill du vara med och sprida kunskapen om funktionsmedicin och hjälpa människor att ta makten över sin egen hälsa och sitt välmående?

Just nu söker vi...
Career Landing banner

Avdelningar och medarbetare

Funmeds läkare har lång erfarenhet från den konventionella vården och därefter valt att vidareutbilda sig inom funktionsmedicin. Att ha tillgång till Sveriges mest kompetenta kollegor inom funktionsmedicin för erfarenhetsutbyte, stöd och vidareutveckling av behandlingsprocesser och metoder är en stor fördel för såväl patienter som för egen utveckling.

Funmeds hälsocoacher är de absolut mest kompetenta i Sverige. Arbetet på Funmed innebär såväl coachning av privata kunder som företagskunder. Hälsocoacherna är nyckeln till att lyckas med varaktiga livsstilsförändringar och är därför en viktig del i Funmeds kundresa. Möjlighet till att delta i spännande verksamhetsutvecklingsprojekt för egen utveckling och för att ta Funmed närmare visionen att bli Europas ledande funktionsmedicinska läkarklinik.

Funmed är en visionsdriven agil organisation där stödfunktionerna är nyckelspelare för en positiv kundupplevelse. Vi samarbetar över gränserna och hjälps åt med det som behöver bli gjort. Ingen dag är den andra lik och nya projekt och idéer diskuteras dagligen i informella möten både digitalt och på kliniken.

Därför tycker vi att du ska bli en av oss

iStock-1128050897.jpg

Imorgon kommer inte se ut som idag

Funmed är ett företag i expansion där nya ideer översätts till action på daglig basis, utan långdragna beslutsprocesser eller rigida strukturer.

Vi brinner för det vi gör

Som en del av teamet på Funmed får du lyxen att jobba och umgås med kollegor som verkligen brinner för det de gör.

iStock-689956210.jpg

Vi brinner för det vi gör

Som en del av teamet på Funmed får du lyxen att jobba och umgås med kollegor som verkligen brinner för det de gör.

iStock-1208195001.jpg

Ta del av vår kunskap

Möjligheten att lära dig av Sveriges mest kompetenta läkare och hälsocoacher inom funktionsmedicin.

Våra kliniker