Investerare

En vision om en friskare värld

Med digitaliserad funktionsmedicin tänker vi förändra den västerländska sjukvården och bota människor över hela världen.

investorPageBanner

Vi ska vara den drivande kraften i att förändra västerländsk sjukvård ​

iStock-1145831163.jpg

Europas största funktionsmedicinska läkarklinik

Funmed är ett disruptivt funktionsmedicinskt vård- och SaaS-bolag som erbjuder precisionshälsa. Vi ska transformera den västerländska sjukvården från reaktiv till proaktiv och konvertera kroniskt sjuka till kroniskt friska. Som Europas största funktionsmedicinska läkarklinik utvecklar vi nu Funmed FMX, en komplett SaaS plattform för funktionsmedicinsk vård och dataanalys.

En vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man identifierar och behandlar de underliggande orsakerna till kroniska sjukdomar och symptom – istället för att bara dämpa symptomen med läkemedel. Med frågeformulär, avancerade labtester och AI kartlägger vi varje individ noggrant och levererar funktionsmedicinsk vård i världsklass.

iStock-1224749448.jpg

En vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad utveckling av skolmedicinen där man identifierar och behandlar de underliggande orsakerna till kroniska sjukdomar och symptom – istället för att bara dämpa symptomen med läkemedel. Med frågeformulär, avancerade labtester och AI kartlägger vi varje individ noggrant och levererar funktionsmedicinsk vård i världsklass.

Tiny-1085157836.jpg

Funmed FMX

Funmed FMX, är en skräddarsydd funktionsmedicinsk SaaS- och community-plattform som ger ett komplett stöd för digital och fysisk vård till både patienter och vårdgivare. Plattformen möjliggör att andra vårdgivare världen över kan erbjuda funktonsmedicin kostnadseffektivt till de stora massorna. Med Funmed FMX bygger vi ett nät av fristående vårdgivare vilka arbetar utefter Funmeds unika kompetens, metodik och process.

Ledning och styrelse

Vi är en agil och passionerad organisation som haft förmånen att rekrytera synnerligen kompetenta medarbetare på alla våra positioner. Vi utgår inte från var man bor utan ifrån vem man är och vad man kan tillföra till vår utveckling, därför har vi medarbetare från Umeå i norr till Malmö i syd.

Vi är en agil och passionerad organisation som haft förmånen att rekrytera synnerligen kompetenta medarbetare på alla våra positioner. Vi utgår inte från var man bor utan ifrån vem man är och vad man kan tillföra till vår utveckling, därför har vi medarbetare från Umeå i norr till Malmö i syd.

För att förstå framtiden behöver man förstå historien

Den traditionella vården är fantastisk på att lösa akuta tillstånd och den moderna medicinen förbättrar och förlänger livet för miljarder människor. Men när det kommer till livsstilssjukdomar fallerar man ofta, patienter förblir sjuka med bara dämpade symtom och försämrad livskvalitet. Funktionsmedicin är inte det enda svaret på den allt mer ökande andelen sjuka i så kallade livsstilssjukdomar, men det är ett orsaksorienterat arbetssätt baserat på vetenskap som verkligen ger effekt. ​

Funmed grundades 2014 utifrån 15 års erfarenhet och prägling av forskningsvärldens fokus på fakta och strukturerade upprepningsbara processer. På Funmed ställer vi samma frågor till alla våra patienter och utför i stort sett samma laboratorietester på samtliga. Det gör att vi med hög precision kan ta fram, utveckla och förbättra våra individanpassade behandlingsprotokoll baserat på fakta och utfall från tidigare patienter.

Vårt recept

Så utvecklar vi funktionsmedicin, i Sverige och internationellt

journey towards better health
1

Utveckling av SaaS-plattform

Utbilda och möjliggöra för andra vårdgivare att nyttja Funmeds metoder för att driva egna kliniker genom att utveckla en världsledande funktionsmedicinsk SaaS-plattform​.

2

Datadriven analys

Utveckling av nya datadrivna analysmetoder för att möjliggöra globalt erbjudande.

3

Digitalisering

Genom digitalisering arbeta för en kostnadsminskning och att demokratisera funktionsmedicin.

4

Digitalt stöd i behandling

Genom digitalt stöd fördjupa och effektivisera spårning av bakomliggande orsaker till patientens symtom.

5

Närvaro under behandlingen

Stötta patienterna i deras livsstilsomställning och strävan att följa de rekommendationer de får av oss

6

Från start till mål

Vi följer patientens hälsoprogress över tid, för att säkra feedback och effekt av behandlingsprotokoll.

journey towards better health
Member image

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om Funmeds vision och varför vi är övertygade att vi kan förändra västerländsk sjukvård.

Martin Engberg ​

Martin.engberg@funmed.se

+46 70 789 98 89​

Peter Martin​

Peter.martin@funmed.se

+46 73 025 25 25