Behandlingsprocessen

Resan mot ett starkare och friskare liv

journey towards better health

I samma stund som du bestämmer dig för att ta hjälp av oss på Funmed tar du första steget mot att ta makten över din egen hälsa och möjligheten att utveckla den över tid.

Vi har ett individuellt och holistiskt perspektiv på hälsa, baserat på fakta. Våra behandlingsmetoder bygger inte på gissningar; istället mäter och testar vi för att ta reda på grundorsaken till dina symptom och eventuella sjukdomar. Vårt mål är att ge dig verktyg för att din kropp ska kunna läka av sig själv, vilket den ofta gör om den bara ges rätt förutsättningar.

Våra kroppar strävar nämligen alltid efter balans. Faktum är att många så kallade livsstilssjukdomar kan botas med hjälp av förändringar i den livsstil som orsakade sjukdomstillståndet. Att dessa tillstånd skulle vara kroniska, vilket är budskapet många får från sjukvården, är alltså inte sant. Vi jobbar med att rätta till de underliggande orsakerna till problemen med hjälp av livsstilsförändringar, istället för att lindra symptomen med mediciner.

Låt oss berätta hur du kan få ett starkare, friskare och längre liv, öka din livskvalitet och samtidigt minska ditt behov av medicinering.

hs.png

1 Hälsoenkät

Det första du får göra är att besvara vår omfattande hälsoenkät online. Vi vill också att du beskriver din sjukdomshistoria för oss. Dessa tillsammans kommer att utgöra en bra grund för vårt arbete.

doctors reading.png

2 Läkarens inläsning

Läkaren läser in sig på svaren i din enkät. Mot bakgrund av dessa, samt läkarens tidigare erfarenhet, kan hen få en första uppfattning om vad dina utmaningar består av.

new visit.png

3 Nybesök

Vi går igenom din hälsostatus och tittar efter synliga avvikelser i exempelvis hår, hud och naglar. Vi bestämmer vilka tester som ska göras samt upprättar en arbetshypotes.

sampling.png

4 Provtagning

Ungefär två veckor efter nybesöket får du tid för provtagning. Labbtesterna är en kombination av blod-, urin-, avförings- och utandningsprover.

analysis.png

5 Analys

Resultaten av dina labbtester kommer omkring 4-5 veckor efter provtagningen. Din läkare gör en grundlig analys av dina mätvärden och påbörjar en detaljerad behandlingsplan.

case review.png

6 Case review

Tillsammans går vi igenom vad som framkommit. Du får verktyg för att utveckla din hälsa och vi diskuterar huruvida du behöver coachning från oss för de rekommenderade livsstilsförändringarna.

doctors reading.png

7 Hälsocoach

Våra hälsocoacher är experter på kost, livsstilsråd och beteendeförändringar. De blir ditt stöd på vägen, och ger dig individuellt anpassade råd för att genomföra rekommenderade livsstilsförändringar.

revisit.png

8 Återbesök

Omkring tre månader efter din case review ses vi igen. Då diskuterar vi hur du mår, vilken utveckling som har skett sedan sist, samt om något test behöver tas för att fastställa framstegen.

Vill du ta tag i din hälsa och ta reda på varför du mår som du gör?

Välkommen att boka en tid hos oss. Du når oss på även på nummer 010-160 60 77.

Boka tid

Våra anställda

Vi som hjälper dig

Hos oss finns läkare, sjuksköterskor och hälsocoacher. Tillsammans tar vi reda på vilken behandling som passar dig.

All personal

Våra paket

Olika paket för olika behov

Vi har flera olika paket att välja mellan – allt för att passa just dina behov.

Våra paket

Ta reda på hur du mår med vår hälsokalkylator

Starta hälsokalkylator